>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

AKTUALITY
17.5
Rozlúčka


       Dňa 17.05.2013 sa na nádvorí našej školy uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov. Pani riaditeľka vo svojom príhovore povzbudila žiakov pri učení sa, keďže sa blížia maturitné skúšky. Zdôraznila potrebu neustáleho vzdelávania sa a rozvíjania vlastných schopností, pretože vzdelanie je v dnešnej dobe trvalou a nenahraditeľnou hodnotou.       Súťažný odbor č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
ŠK SOČ sa zúčastnilo 12 žiakov s 11 prácami.

Výsledky:

1. miesto – Študentská zostava – autor: Martin Kostilnik IV. DS

2. miesto – Variabilita konštrukcie stola pod PC – autor: Peter Kokorďák IV. DS

3. miesto – Stôl na stolný futbal – autori: Dávid Bazár IV.DS Ondrej Turík IV. DS

Osobitné ocenenie odbornej hodnotiacej komisie získal:

Damián Duda III. DS za prácu Zmena dizajnu výrobku.

Úspešným riešiteľom a ich konzultantom srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť.


Vyhodnotenie ŠK SOČ, .pdf verzia


       autoopravar Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár medzi širokou verejnosťou, ako aj zlepšenie spolupráce zamestnávateľov so školami a žiakmi. Súťaž je aj nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravár a v neposlednom rade aj nástrojom na zvýšenie záujmu žiakov o učebný odbor autoopravár.autoopravar Samotná súťaž má školské, oblastné a celoslovenské kolo. Školské kolo súťaže pozostáva z teoretickej a poznávacej časti, ktoré tvoria on-line testy a úlohy. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod odborným vedením Ing. Jaroslava Beňatinského. Najúspešnejší žiaci školského kola, ktoré sa konalo 29.1.2013 postúpili do oblastného kola. Oblastné kolo súťaže absolvovali naši žiaci 14.2.2013 v Košiciach. Pozostávalo z troch postupových častí- teoretickej, poznávacej a praktickej. A práve tu sa zrodil výrazný úspech žiakov III. A odboru autoopravár-mechanik. Žiaci Strednej odbornej školy na Mierovej ulici 1973/79 v Humennom preukázali výborné vedomosti a obsadili v oblastnom kole:


autoopravar 1. miesto Norman Opálka, 2. miesto Michal Scigeľ a 3. miesto Dávid Slepák
Žiakom a Ing. Beňatinskému, ktorý ich na súťaž pripravoval, srdečne blahoželáme k úspechu a želáme veľa šťastia na celoslovenskom kole v dňoch 11. a 12.3.2013 v Nitre. Zároveň ďakujeme firme Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., v ktorej žiaci vykonávajú odborný výcvik za veľmi dobrú spoluprácu pri príprave žiakov.       DF TU Zvolen je orientovaná na komplexný výskum a využitie dreva. Je jedinou s týmto zameraním na Slovensku. Jedinou strednou školou, ktorá sa pýši 135. výročím založenia je tá naša – Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné, kde sa ako prvé vyučovali odbory na spracovanie DREVA.

Kurikulum Drevo sprevádza človeka od praveku. Bolo poriskom jeho prvých nástrojov . Materiálom jeho prvých lukov, šípov a oštepov. Dávalo teplo ohniskám a svetlo jeho fakliam. Neskôr bolo materiálom jeho obydlí, dopravných prostriedkov, náradia i hudobných nástrojov. Dodnes nás drevo sprevádza od detskej kolísky cez hojdacieho koníka, farbičky, okná, parkety, nábytok, hudobné nástroje cez barly alebo paličku až po truhlu. Je všade okolo nás.
Drevo je obnoviteľné, všestranné, teplé, bezpečné, moderné a nadčasové, kreatívne, recyklovateľné, dokonalé, dostupné.

Aj toto si uvedomovali účastníci stretnutia s prodekanom pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy doc. Ing. Hubertom Palušom, PhD. Spolu s dekanom DF TU Zvolen zavítali 6. februára 2013 na našu školu, kde na stretnutí informovali žiakov študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, nadstavbového štúdia drevárska a nábytkárska výroba o možnostiach štúdia na DF TU Zvolen, o podmienkach prijímacieho konania, živote študentov, ich zabezpečení a uplatnení v praxi.


      

podakovanieSoS

       Dňa 6. decembra 2012 sa na Strednej odbornej škole v Humennom uskutočnila Mikulášska show, ktorej cieľom bolo navodiť študentom a zamestnancom školy pokojnú atmosféru blížiacich sa Vianoc a zároveň si navzájom prezentovať svoje zručnosti a kreativitu. Mikulášska show prebiehala od 9:00 hod. do 13:00 hod. a pozostávala zo súťaží a sprievodného programu plného aktivít v predvianočnom duchu.

mikulášska show 2012 Študenti odborov kaderníčka a kozmetička - vizážistka súťažili o putovný Pohár riaditeľky školy. V trojčlenných tímoch preukázali svoje zručnosti v tvorbe účesu a líčení na tému Snehová kráľovná. Študenti odboru cukrár pripravovali a zdobili perníky. Odbor hostinský sa predviedol vianočným stolovaním, barmanskou show a zároveň súťažou o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Študenti odboru stolár zhotovili počas akcie vianočné megahviezdy. Celé dopoludnie ich povzbudzovali aj žiaci iných odborov, ktorí využili študentský servis, kde im ich spolužiaci kulmovali, česali vlasy a lakovali nechty. Atmosféru dotváral aj kultúrny program, dramatické vystúpenie Popoluška, spev kolied a neodmysliteľná dvojica sviatkov tohto obdobia anjel a čert.


       Dňa 14.novembra 2012 sa žiaci druhého ročníka učebného odboru hostinský zúčastnili exkurzie v Múzeu vín v Prešove spojenej s účasťou na 20. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2012.

Muzeum Vin Exkurzia múzea obohatila žiakov o nové poznatky z oblasti pestovania a výroby vína. Žiaci boli v múzeu sprevádzaní kvalifikovaným pracovníkom, ktorý nás oboznámil s históriou múzea, exponátmi súvisiacimi s technológiou výroby vína, ako aj s pestovaním viniča. V múzeu sa nachádzajú hlavne fľašové vína zo všetkých kútov sveta. V súčasnosti tvorí ponuku takmer 2000 druhov vín. Múzeum sa rozprestiera na ploche 500 m2 v dvoch podlažiach historických 500 ročných pivníc pod mestskou radnicou.

V prvom podlaží sú umiestnené vína všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska so zastúpením najrozmanitejších výrobcov – veľké výrobné podniky, malí súkromní výrobcovia, družstevné výroby alebo školské pivnice. Mnohé z vystavených vín sa bežne nepredávajú v obchodnej sieti, niektoré sú už z neexistujúcich výrob.

Muzeum Vin Druhou časťou našej exkurzie v Prešove bola účasť na 20. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2012. Žiaci, ktorí súťažili, tu mali výbornú príležitosť ukázať svoje zručnosti, nápaditosť a kreativitu vo svojom odbore. Okrem povinnej kategórie Klasik sa konala aj dobrovoľná súťaž jednotlivcov v kategórii Flair. Nápoje hýrili rôznymi farbami a atmosféra bola veľmi príjemná.

Odborná exkurzia splnila svoj účel, pretože žiaci si mali možnosť upevniť a doplniť svoje vedomosti o víne a získať poznatky o miešaní nápojov. Veríme, že aj uvedené podujatie zvýši záujem žiakov o získanie certifikátu v odbore barman.

       Nové fotografie v našej Galérii - Workshop.

       Kampaň „Podporme remeslá – majú zlaté dno“, ktorá sa rozbieha na Slovensku, bola podnetom na „Deň otvorených dverí,“ ktorý sa uskutočnil v Strednej odbornej škole, Mierová 1973/79 v Humennom a niesol sa pod heslom J.A.Komenského „ŠKOLA HROU, pretože sme presvedčení, že práve škola hrou je najlepším receptom „NA ÚSPECH“.

deň otvorených dverí Tohto podujatia sa zúčastnilo 420 žiakov z ôsmich ZŠ z Humenného a siedmich ZŠ z okolitých obcí. Cieľom tohto dňa bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu či povolaní. Počas tohto dňa mali žiaci, rodičia, riaditelia a výchovní poradcovia možnosť bližšie sa oboznámiť so študijnou náplňou a rôznymi aktivitami jednotlivých odborov, ale hlavne novootvárajúcich, ako programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, obchod a podnikanie, grafik tlačových médií a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách.. Zaujímavý výber študijných a učebných odborov v SOŠ prezentovali žiaci v jednotlivých pavilónoch. Ponúkli bohatú škálu aktivít a prezentáciu svojich zručností a schopností. Žiakov ZŠ privítali žiačky nadstavbového štúdia študijného odboru „vlasová kozmetika“ a v ich sprievode si prezreli priestory školy a pripravené prezentované expozície. Vyplnili anketové lístky, ktoré boli žrebovateľné s možnosťou získať pozornosť školy.


       Nové fotografie v našej Galérii - Grafické systémy.

       Kampaň „Podporme remeslá“ – majú zlaté dno“, ktorá sa rozbieha na Slovensku, bola podnetom na zapojenie sa Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79 do akcií, ktoré organizovalo mesto Humenné v rámci osláv 695. výročia prvej písomnej zmienky o ňom.

deň mesta Humenné Zaujímavý výber študijných a učebných odborov prezentovali žiaci školy, kde ponúkli bohatú škálu aktivít a prezentáciu svojich zručností a schopností. Žiaci v odboroch kozmetik a kozmetička-vizážistka predvádzali praktické ukážky líčenia a líčenia rôznych karnevalových masiek, masáže tváre, formovania obočia, maľovanie na tvár , trblietavé tetovanie na telo, úpravy a lakovanie nechtov, lepenie rias. V odbore kaderník žiačky prezentovali farbenie, strihanie, žehlenie, kulmovanie vlasov, zapletanie vrkočov, melírovanie vlasov farebnými sprejmi a úpravy vlasov na spoločenské podujatia. Návštevníci prejavili záujem najmä o líčenie karnevalových masiek, lepenie rias, zapletanie vrkočikov či melírovanie farebnými sprejmi.


       Nové fotografie v našej Galérii - Začiatok školského roku.

       Žiaci z drevárskych odborov - stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, nadstavbového štúdia, si v závere školského roka „zmerali sily“ v aplikácií počítačových zručností v grafických systémoch. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 26 žiakov. Tí, ktorí obsadili prvé tri miesta v triednom kole postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2012. Úlohou žiakov bolo v grafickom programe, v ktorom sa vyučujú, zhotoviť obrázok podľa predlohy.

Ocenenie DV V triednom kole mali všetci súťažiaci zadanú súčiastku, ktorú mali nakresliť podľa predlohy.
V školskom kole sa z možností – domček, traktor, matrioška, zásuvka, strom – vyžreboval domček, ktorý museli nakresliť podľa predlohy v danom čase.

Víťazom sa stal Martin Mihaľov z II. C triedy, 2. miesto obsadil Štefan Nazad a 3. miesto patrí Štefanovi Harvaníkovi – obaja sú z II. C triedy. Ceny pre súťažiacich venovala Rada rodičov.


 22. 7
OZNAM


       ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu Strednej odbornej školy obchodu služieb v Humennom č. 2/2012

O Z N Á M E N I E o začiatku školského roka 2012/2013:


Otvorenie šk.r. 2012/2013 bude 3. septembra 2012 o 8.00 hod. na školskom dvore SOŠ obchodu a služieb, Družstevná 1475, Humenné (úsek teoretického vyučovania).

       Milí žiaci,

pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností, pre niektorých posledným, ale pre všetkých rovnako dnešným dňom – končí...
Pracovali ste pod vedením svojich učitelov, majstrov odbornej výchovy, ktorí vás viedli, posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmerňovali. Viem, že život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, častokrát pracujete dlhšie a ťažšie ako my dospelí, ale dnes máte pred sebou dva mesiace krásnych a zaujímavo naplánovaných prázdnin.

Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré vás obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní.

       Dňa 26.júna. 2012 sa 31 študentov drevárskych odborov - stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a nadstavbového štúdia, zúčastnilo exkurzie do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Slovenského technického múzea v Košiciach a do ZOO Košice.

Viac sa dozviete v našej galérii.
       Citovaná múdrosť našich predkov sa bezpochýb potvrdzuje aj v súčasnosti. Dôkazom toho, že remeselne zruční pracovníci sú na trhu práce veľmi žiadaní, dokazuje aj zvýšený zamestnávateľský, ale hlavne žiacky záujem o učebné odbory v danej oblasti. V dňoch 18. – 21.06.2012 sa záverečných skúšok v štyroch učebných odboroch zúčastnilo 79 žiakov našej školy. Skladajú sa z troch častí: písomnej, praktickej a ústnej. Počas skúšok sa overujú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov. Konajú sa pred skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá zo stálych členov - predseda, podpredseda a triedny učiteľ. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov. Na záverečnú skúšku sa prizýva aj zástupca profesijnej komory.

V učebnom odbore kaderník sa počas praktickej časti predviedlo 34 žiakov účesmi zhotovovanými v štyroch vyžrebovaných témach: Melírovanie vlasov, Farbenie vlasov, Trvalá ondulácia a Módny strih. Povinnými témami boli: Pánsky strih, Dámsky strih a Náročná účesová tvorba. Keďže kreativita žiakov je nevyčerpateľná a spolu so sofistikovaným prístupom k móde vždy vytvára unikátne modely, ktoré premenia celkový outfit na nezabudnuteľný.

17 žiakov učebného odboru hostinský sa v rámci témy – Fashion Luck prenieslo do sveta exkluzívnej módy. Žiaci prvej skupiny pripravovali slávnostný obed po módnej prehliadke. Dekoráciu miestnosti spestrila ukážka rôznych odevov na figurínach. Slávnostné stoly zdobili odborne nalíčené a učesané busty žien dekorované koktailovými klobúčikmi. Druhá skupina žiakov pripravovala slávnostný obed na tému Dovolenka pri mori. Príprava slávnostných tabúľ sa niesla v prekrásnej modrej dekorácii, ktorú dopĺňali rôzne druhy mušlí, kamienkov a akváriá so živými rybičkami. Žiaci si pozvali svojich rodičov a priateľov na slávnostný obed. Pod vedením majsteriek odbornej výchovy využili pri príprave tabúľ a jedál svoju fantáziu a kreativitu.

V učebnom odbore autoopravár – mechanik vykonávalo záverečnú skúšku 17 žiakov, ktorí podľa vyžrebovaných tém diagnostikovali a odstraňovali rôzne poruchy, kontrolovali a opravovali jednotlivé súčiastky, prakticky predviedli prezúvanie pneumatík i servisné prehliadky áut. Preverené praktické zručnosti zvyšujú ich šance na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Žiaci z učebného odboru cukrár pripravovali cukrárske výrobky na tému : Oslava 18 – tych narodenín. Všetky zhotovené sladkosti boli pastvou nielen pre oči, ale potešili hlavne mlsné jazýčky. 11 žiakov z tohto odboru zhotovilo na profesionálnej úrovni rôzne čokoládové torty, rezy, pudingy, rolády a marcipánové ozdoby.

Sme presvedčení, že nielen príprava na záverečné skúšky, ale i vzdelávanie a odborný výcvik v rámci celého štúdia, poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.
       V pondelok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Oceňovanie sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Ocenenie DV O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 37 návrhov, z ktorých bolo 20 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Spomedzi nich bolo len šesť dievčat. Najviac ocenených žiakov, päť, je z prešovských škôl. Po dve ceny si prevzali žiaci z okresov Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Kežmarok a Bardejov.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja, v snahe morálne podporiť tvorivosť, výnimočnosť a šikovnosť našich študentov tentokrát ocenil aj žiačku SOŠ v Humennom, Danu Vysočanskú.


       V dňoch 14.-15.6.2012 usporiadala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom už piaty ročník podujatia FOUR FEST- Dni porozumenia – Spoločne v EÚ.

Four Fest Účastníkmi boli žiaci a pedagogickí pracovníci stredných odborných škôl, hotelových škôl a hotelových akadémií zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Súťažilo sa v odboroch: kuchár, čašník, cukrár, obchodný pracovník, kaderník, kozmetik, barman, barista a somelier.

V divácky veľmi atraktívnych súťažiach kaderníkov a kozmetikov sútažili na tomto podujatí už druhýkrát aj žiaci zo Strednej odbornej školy v Humennom. Na FOUR FESTE, zameranom na podporu učebných a študijných odborov sa im mimoriadne darilo.

Vľavo Mária Hudová (súťažiacia - kozmetička 1. miesto), druhá zľava Kristína Malaťaková (modelka - kozmetička), tretia zľava Veronika Dunajová (modelka - kaderníčka), štvrtá zľava Lucia Hrešková (súťažiaca - kaderníčka 1. miesto).

O Z N Á M E N I E o konaní II. kola prijímacieho konania!


II.kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried I.ročníka v šk.r. 2012/2013 sa bude konať 19.06.2012.

Voľné miesta sú v týchto odboroch:

3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – 10 žiakov

6352 6 obchod a podnikanie – 10 žiakov

7661 6 sociálno-výchovný pracovník – 9 žiakov

2964 2 cukrár – 5 žiakov

6456 2 kaderník – 9 žiakov

6489 2 hostinský – 3 žiaci

Sťahovateľný súbor:
       „Lieta sa do vesmíru, nadzvuková rýchlosť je už celkom všednou záležitosťou, miliardy baktérií kapitulujú pred našimi sérami – ale stále je na svete veľa vecí, ktoré človek nedokáže. Tak napríklad sedieť v hojdacom kresle a nehojdať sa.“ Jiří Suchý

Meno Michaela Thoneta sa skloňuje a ohýba v mnohých krajinách tak, ako on ohýbal drevo. Jeho životné heslo „Ohnúť a zlomiť“ (Biegen oder brechen“) súvisí s jeho vynálezom. Možno ste nedávno sedeli v kaviarni práve na „thonetke“, možno máte doma hojdacie kreslo, alebo iný kus nábytku, ktorý nesie jeho meno.

Dňa 3. mája 2012 žiak 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Damián Duda pripravil pre svojich spolužiakov prezentáciu na tému Michael Thonet – geniálny dizajnér. Téma sa stretla so záujmom nielen v radoch spolužiakov, ale zúčastnili sa jej aj žiaci iných odborov a tiež niektorí pedagogickí zamestnanci. V prezentácií boli spomenuté niektoré zaujímavé etapy zo života Michaela Thoneta, časť bola venovaná teórií ohýbania dreva, ktorého priekopníkom Thonet bol. V závere si mohli účastníci prezentácie prezrieť video o spôsobe ohýbania dreva a výrobkoch, ktoré sa touto technológiou dajú zhotoviť.

       Na IX. ročníku Rolandovho hrebeňa a VII. ročníku Golden Rose SOŠ obchodu a služieb Humenné získala 6 ocenení.

ÚSPECH V STEEL ARÉNE Otvorené majstrovstvá Slovenska kaderníkov a vizážistov majú z roka na rok bohatšie zastúpenie. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa do súťaží prihlásili desiatky študentov aj dospelých od Medzilaboriec, Humenného cez Prešov, Košice, Poprad až po Bratislavu, ale aj Čiech a Poľska.

Dvadsiaty siedmy apríl 2012 bol dňom mimoriadnych úspechov pre Strednú odbornú školu v Humennom. Študentské kadernícke a vizážistické talenty predviedli svoju zručnosť, talent a kreativitu na IX. ročníku Otvorených majstrovstiev Slovenska kaderníkov a vizážistov pod názvom Rolandov hrebeň a Golden Rose. Súťaž sa konala v Steel Aréne Košice.       20. predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania.

MLADÝ TVORCA (19.04.2012 - 21.04.2012) V dňoch 19.4 až 21.4. 2012 sa na výstavisku Agrokomplex konal 20. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a partnerských škôl z ČR a Maďarska - Mladý tvorca 2012. Na výstavu sa prihlásilo 122 škôl v 110 výstavných stánkoch. Hlavným organizátorom výstavy bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Spoluorganizátormi sú Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, Nitriansky samosprávny kraj, EkoFond, n.f. a jeho zriaďovateľ SPP a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.       V dňoch 26.03.– 29.03.2012 sa PČOZ MS v 6 študijných odboroch zúčastnilo 130 žiakov našej školy.

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY V dňoch 26.03.–27.03.2012 sa prezentoval študijný odbor kozmetik v siedmich vyžrebovaných témach: Extravagantné líčenie, Súťažné líčenie, Spoločenské líčenie, Svadobné líčenie, Historické líčenie, Fantazijné líčenie a Filmové – Divadelné líčenie.

38 žiakov odboru spoločné stravovanie sa v termíne od 26.03.2012 do 28.03.2012 prezentovalo v rámci témy – Oslava životného jubilea. Následne sa k vybranej téme uskutočnila slávnostná recepcia.       Súťaže sa zúčastnila žiačka Mária Dzurjaková s asistentom Michalom Karchniakom z odboru hostinský, ktorí pripravovali slávnostný dezert na tému "Happy Birthday". Umiestnili sa na krásnom treťom mieste. Žiakov pripravovala majsterka odbornej výchovy pani Anna Gabriová. Všetkým srdečne blahoželáme.

       Nové fotografie v sekcii Učebné odbory - Autoopravár - mechanik.

       V roku 2012 si SoŠ obchodu a služieb pripomenie 134.výročie svojej existencie.

Našou prioritou je vybudovať modernú školu,ktorá svojimi tradičnými ale aj novootvorenými študijnými odbormi v budúcom školskom roku zaujme mladých ľudí.Máme nové učebne na informatiku,odborné predmety,multimediálne učebne, jazykovú učebňu a 3 učebne s interaktívnymi tabuľami.Vynovená je aj telocvičňa a posilovňa,tiež nádvorie školy a odborný výcvik.

      V našej škole vytvárame aj podmienky pre mladé talenty v jednotlivých učebných a študijných odboroch.Zúčastňujeme sa odborných súťaží a SoČ v rámci regiónu, celého Slovenska i súťažís s medzinárodnou účasťou.
Škola už 6 rokov úspešne realizuje medzinárodný projekt Leonardo da Vinci v oblasti odborného vzdelávania so Strednou školou obchodu a služieb v Jihlave v ČR. Žiaci z odborov kaderník, kozmetik a hostinský absolvujú 4-týždňové stáže v Jihlave, kde získavajú nové praktické skúsenosti.

      Pre verejnosť máme otvorený kadernícky a kozmeticky salón vybavený množstvom prístrojov:
-diamantová mikrodermabrázia
-Scin Scrubber(exfoliácia,hĺbkové čistenie,tonizácia,lifting)
-ultrazvuk,Ultrazvuková žehlička na vlasy
-parafínová vanička

Mladým ľuďom-našim žiakom dávame šancu zviditeľniť sa na verejnosti a naplno rozvíjať svoj talent v krúžkovej činnosti i v súťažiach.Vtomto školskom roku na škole študuje 507 žiakov denného a nadstavbového štúdia v 5 učebných odboroch:kaderník, cukrár,stolár,hostinský,autoopravár-mechanik a v 7 študijných odboroch:kozmetik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,spoločné stravovanie,prevádzka obchodu, odevníctvo,strojárstvo a nábytkárska výroba.

       Stredná odborná škola v Humennom realizovala od 16. januára 2012 do 12. februára 2012 odbornú stáž kaderníčok na Strednej škole obchodu a služieb v Jihlave. Spolu s mojimi spolužiačkami Františkou Kohútovou, Katarínou Muravskou a Martinou Diničovou som bola účastníčkou tejto stáže, konanej v rámci projektu Leonardo da Vinci – Odborné zručnosti kaderníkov a kozmetikov.

Moje prvé myšlienky pri predstave zahraničného pobytu v Českej republike boli neopísateľné. Pociťovala som radosť z toho, že zažijem niečo nové. Až po niekoľkých dňoch som si začala uvedomovať, čo to vlastne znamená. Byť odlúčená od rodiny, od svojho starého spôsobu života na celý mesiac. Začala som pochybovať o tom, či sa tejto stáže vlastne chcem zúčastniť. Mala som pochybnosti o tom, či som dostatočne pripravená na to, aby som v cudzej krajine reprezentovala svoju školu.

Na odbornej stáži obed so senátoromČas ubehol ako voda a nastal deň, keď som ja a moje tri spolužiačky opúšťali Slovensko. Ešte aj vtedy som mala pochybnosti, či to zvládnem. Po deviatich hodinách cesty sme dorazili do Brna. Tu nás na stanici čakala pani Vondrušková, ktorá sa o nás starala počas stáže. Po príchode do Jihlavy nám ukázala ubytovanie, školu i samotné mesto. Počas štyroch týždňov sme vykonávali odbornú prax v kaderníckom salóne školy, spolu so svojimi rovesníčkami z Čiech. Mali sme možnosť vidieť ako pracujú žiačky partnerskej školy a tiež sme mohli ukázať ako pracujeme so zákazníkmi my. Vytvárali sme spoločenské účesy, natáčali na trvalú, upravovali vlasy fúkaním, strihali sme zákazníkov, ale aj skúšali nové módne trendy v účesovej tvorbe a zdokonaľovali sa v kozmetike. Vedenie školy v Jihlave sa staralo aj o efektívne využitie nášho voľného času. Bolo nám umožnené navštíviť rôzne historické miesta a prežiť zaujímavé kultúrne podujatia. Boli sme napríklad v mestečku Poľná, kde sme navštívili historický kostol. Zúčastnili sme sa tam aj na svätej omši a videli sme miestne Múzeum starej školy. Navštívili sme divadlo Na kopečku v Jihlave. Boli sme tam na peknom predstavení Lucerna. Exkurzia v miestnom pivovare, kde nám ukázali ako sa vyrába pravé české pivo bola tiež zážitkom. Nezabudnem na deň v Prahe s pánom riaditeľom Mgr. Číhalom. Ukázal nám historické centrum stovežatej Prahy a budovu i interiér českého senátu. Stretli sa sa s pánom senátorom Vyskočilom, ktorý nás v závere prehliadky pozval na slávnostný obed.

Mesiac odbornej stáže mi priniesol nielen množstvo zážitkov, ale i mnoho nových odborných skúseností a zručnosti, ktoré využijem na praxi vo svojej škole. Určite mi to pomôže pri záverečných skúškach, ktoré sa blížia.

Chcem sa týmto poďakovať vedeniu školy, ktoré mi dôverovalo a umožnilo zúčastniť sa programu Leonardo da Vinci. Na tieto štyri týždne nikdy nezabudnem, lebo viem, že som nesklamala a dôstojne som reprezentovala školu.

14.02
Valentín


       14. februára slávia ľudia v mnohých krajinách Sviatok svätého Valentína. Oslavy spojené s týmto sviatkom sa pomaly stávajú aj súčasťou nášho života a obohacujú tak slovenské tradičné sviatky o jeden príjemne strávený deň v roku. Pre mnohých je Deň svätého Valentína vítanou príležitosťou prejaviť svojim blízkym lásku a náklonnosť. Nielen zamilovaní si v tento deň odovzdávajú darčeky. Obchody sú plné balónov, cukroviniek, či hračiek v tvare srdiečok. Radosť obyvateľom Humenného, návštevníkom hypermarketu Tesco sa rozhodla spraviť Stredná odborná škola v Humennom. Prezentácia školy, práca a kreatívna tvorba jej šikovných žiakov pod vedením skvelých pedagógov potvrdila myšlienku, že najkrajším prejavom lásky je urobiť niečo pre toho, koho máme radi. Nemusí to byť vždy len náš manžel, priateľ, lásku môžme prejaviť každému človeku. Ako to na SOŠ obchodu a služieb vyzerá a čo všetko sa tu dá naučiť si prišlo pozrieť mnoho ľudí. Žiaci a pedagógovia školy im zábavnou a zaujímavou formou predviedli a priblížili spôsob a priebeh vyučovania v mnohých odboroch a krúžkoch, ktoré naša škola ponúka..

       Pridali sme na stránku zopár fotografií z posledných akcií - Stretnutie výchovných poradcov a Slávnostné odovzdávanie stužiek žiakom tretích ročníkov.

 8. 2
SOČ 2012


       „Keď mi niečo hovoríte - nepočúvam.
      Keď mi niečo ukážete – zabudnem.
      Keď niečo urobím sám – zapamätám si.“

SOČ 2012 Aj v duchu týchto myšlienok sa niesla školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy v Humennom prezentovali nielen zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj svoje nadanie a kreativitu.

Prehliadka sa konala 8. februára 2012 a zúčastnilo sa jej 16 žiakov s 10 prácami v súťažnom odbore č. 10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn. Už tradične súťažili žiaci štvrtého ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.       Dňa 3.2.2012 sa v Bratislavskom areáli výstavnej haly Incheba v rámci výstavy Interbeauty konala súťaž HAIR CUP 2012 by Pierot, ktorá bola organizovaná Spoločnosťou kaderníkov a vizážistov Slovenska a bola určená k prezentácii študentov i dospelých súťažiacich v odboroch kaderník a kozmetik. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

hair cut Vľavo žiačka Alena Cholpová – modelka 2. miesto Make – up Plastic Girl v kategórii dospelých.
Vpravo žiačka Katarína Porvazníková – modelka 3. miesto Make – up Plastic Girl v kategórii študenti.
Rôzne disciplíny ponúkali možnosť kreatívnej realizácie každému súťažiacemu. Bolo sa na čo pozerať a čím inšpirovať. Témy ako Španielska nevesta, Pin- up dievča z plagátu, Gejša, alebo Marilyn Monroe boli pastvou pre oči. Organizácia súťaže bola na vysokej úrovni.  Napriek mrazivému počasiu a štvorhodinovému meškaniu vlaku nám organizátori umožnili dodatočnú registráciu a súťaže sme sa mohli zúčastniť. Strednú odbornú školu obchodu a služieb reprezentovala študentka štvrtého ročníka odboru kozmetik Dana Vysočanská v kategórii Make-up študenti a majsterka odbornej výchovy odbor kozmetik Mirka Kováčová v kategórii Make-up dospelí. Témou tohto ročníka bola Plastic Girl v ktorej modelka vyzerá plasticky, umelo , ale každý sa za ňou otočí. 1. 2
TU Zvolen


       Peter F. Drucker: „Vedomosti je potrebné neustále doplňovať, skvalitňovať, podnecovať a zvyšovať, lebo sa vytratia“. Mohli by sme povedať, že aj tento citát vystihuje atmosféru stretnutia, ktoré prebehlo na SOŠ v Humennom.

TU Zvolen

Dňa 1.februára 2012 zavítali na pôdu tejto školy predstavitelia Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, ktorá je orientovaná na komplexný výskum a využitie dreva a je jedinou vysokou školou s týmto zameraním na Slovensku

Dekan DF TU vo Zvolene prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. a prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. informovali žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby o možnostiach štúdia na tejto vysokej škole, o podmienkach prijatia a hlavne o uplatnení absolventov školy v praxi. Žiaci si so záujmom vypočuli informácie, prostredníctvom prezentácie „nazreli“ do priestorov a života tejto fakulty. Či rozšíria rady ich študentov aj účastníci tejto prezentácie, to ukáže čas. Že môžu tak urobiť a aj úspešne svoje štúdium zavŕšiť, dokazujú absolventi drevárskych odborov našej školy, ktorým sa to už podarilo. Držíme im prsty v ich rozhodovaní.       Aktualizovali sme pre Vás podstránky Súčasnosť našej školy a pridané nové fotografie Interaktívna tabuľa a Relaxačná zóna.

 12. 1
SOČ 2011/2012


       Milí žiaci,
v nasledujúcich odkazoch si prezriete Súťažné odbory a Kritériá pripustenia práce k súťaženiu SOČ pre školský rok 2011/2012:

       Akcia organizovaná Žiackou školskou radou.

       Pridali sme na stránku zopár fotografií z posledných akcií - Stužková slávnosť, Mikulášske prekvapenie a Mikulášska výstavka.

       Pridali sme pre Vás fotografie z prípravy vianočného stromčeka- Vianočný stromček.

       Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka – sú to sviatky pokoja, lásky a rodinnej pohody.

Takúto slávnostnú atmosféru sa snažili v predstihu vytvoriť v SOŠ v Humennom žiaci učebného odboru hostinský a nadstavbového štúdia spoločné stravovanie dňa 29.11.2011 v priestoroch odbornej učebne. Každoročne na našej škole oživujeme vianočné tradície a zapájame do tejto príjemnej atmosféry žiakov prostredníctvom vianočnej výstavky pod názvom „Čas vianočný, čas sviatočný “ .Žiaci usilovne pripravovali vianočné ozdoby, slávnostné menu, ikebany ,pozdravy a výrobky na výstavku. Hlavné aktivity prebiehali formou krúžku Slávnostného stolovania a Enkaustiky /maľovanie voskom a žehličkou/pod vedením majsterky odbornej výchovy Anny Gabriovej. Úspešnosť výstavky sa prejavila na bohatej prezentácii slávnostných vianočných tabúľ a vianočných ikebán .Výstavka bola obohatená o obrazy maľované enkaustikou - farebným voskom na špeciálny papier o ktoré bol veľký záujem. Žiaci našej školy mali opäť možnosť ukázať niečo zo svojej zručnosti, nápaditosti a originality.

       Poslaním nás, kozmetičiek, je učiť ako byť krásnymi. Našou úlohou je poskytnúť klientom možnosť dozvedieť sa, ako sa starať o svoju pleť, ako potlačiť nedostatky, ako vyriešiť problémy.

Aj keď je november a človek ešte nemá pocit, že tá pravá zima už začala, jeho pleť to pociťuje. A tak je absolútne najvyšší čas, aby sa starostlivosť o ňu prispôsobila pokročilému ročnému obdobiu. Zima sa nesie v znamení výživy. Nestačí používať len ľahké krémy. Je to čas, vyžadujúci pravidelnú a intenzívnu ochranu. Pleť môže zostať zdravá a krásna aj v mrazoch. S rôznymi možnosťami starostlivosti o túto časť ľudského tela počas celého roka, sa oboznamujú žiačky Strednej odbornej školy v Humennom, študujúce v odbore – kozmetik.

       Nových prvákov sa aj v tomto školskom roku ujali už skúsení a ostrieľaní spolužiaci. Program bol veselý, niesol sa v egypskom duchu, na ktorom o humorné a tanečné prejavy nebola núdza. Nechýbali ani úlohy, pri ktorých sa prváci poriadne zapotili, ale aj zabavili a zasmiali. Tak ako to býva zvykom, po splnení všetkých prekážok boli prváci slávnostne prijatí do študentského cechu.

14.11
JUVYR:


       Krása je všetko, čo lahodí zraku a sluchu, čo vzbudzuje obdiv, vyvoláva nadšenie, uznanie, záľubu. Dobrý bod pre Strednú odbornú školu v Humennom. 14. november 2011 bol v Bratislave venovaný ženskej kráse. Nie je ničím novým, že sa svet módy a krásy obracia na celebrity. Konal sa totiž 7. ročník celoslovenskej súťaže Juvyr „ukáž čo vieš", ktorý sa niesol v duchu myšlienky Audrey Hepburn, ktorá debutovala vo filme Prázdniny v Ríme, bola vyhlásena za najkrajšiu ženu 20.storočia a dlhé roky pracovala pre charitatívne organizácie na pomoc deťom tretieho sveta. Súťaž v líčení je vynikajúcou príležitosťou ako prebudiť záujem, kreativitu, nadšenie a zmerať si svoj talent. Nestratila sa ani naša žiačka, študentka štvrtého ročníka v odbore kozmetička Dana Vysočanská, ktorá získala obdivuhodné tretie miesto a podobných súťaží sa už zúčastnila. Tento úspech je však pre ňu najväčší. Medzi 23 príťažlivými súťažiacimi exkluzívne zažiarila aj naša modelka Jana Rutrichová, ktorej ladnosť, nežná zvodnosť a dievčenský pôvab očaril porotu a publikum „donútili" k aplauzu.

„...každý deň nový stôl, alebo viac príležitosti pre spoločné stolovanie, stretnutie s priateľmi, viac dekorácií a experimentovania s obrúskami..."

       Stolovanie je dôležitou časťou spoločenského života. Aby bolo čo najpríjemnejšie a čo najviac na úrovni, je potrebné myslieť na každý detail. Patrí k nim aj skladanie obrúskov tak, aby vyzerali čo najelegantnejšie. Nové nápady na skladanie obrúskov, aby boli nie len ozdobou slávnostne prestretého stola, ale i potravou pre oči. Cieľom kurzu „Skladanie obrúskov s Barborou Kubíkovou" bolo naučiť žiakov skladať obrúsky pre rôzne slávnostné príležitosti a súkromné oslavy. Žiaci pracovali s kvalitným papierovým obrúskom, vyrábaným špeciálnou metódou s použitím textilných vlákien, ideálnym na skladanie najrôznejších skladačiek. Kurz sa uskutočnil 13. októbra 2011 v spoločenskej miestnosti našej školy. Zúčastnili sa ho žiaci učebného odboru hostinský a študijného odboru spoločné stravovanie ako aj učitelia a majstri odbornej výchovy.

       Dňa 10.októbra 2011 sa v priestoroch štvorhviezdičkového hotela Bonbón v Bratislave konala HAIR IN MOTION kadernícka SHOW, na ktorej sa zúčastnili majsterky odbornej výchovy odboru kaderník (Bc. Bujačková, Bc. Kakošová, Stanková). Prestížnu značku TIGI prezentovali svetovo uznávaní stylisti NICK IRWIN – (TIGI európsky kreatívny riaditeľ ) z Dublinu a AKOS BODI (TIGI európsky riaditeľ pre vzdelávanie) z Maďarska. Predvádzané strihy a modely boli určené pre mládež, nenáročné na konečnú úpravu a zapadali a ladili s dnešným trendom a štýlom mladých ľudí.

Počas kaderníckej show okrem strihov a úpravy vlasov školitelia predstavili nové rady stylingových prípravkov, ktoré sa uvádzajú na trh ako absolútne novinky pre trendový styling.

Hair in motion show bola na vysokej profesionálnej úrovni. Túto show navštívili aj popredné slovenské celebrity.

  Snom mnohých je navštíviť nové miesta, stretávať ľudí z iných krajín a spoznať ich kultúru a zvyky. Žiačky zo SOŠ v Humennom z odboru kozmetik sa zúčastnili odbornej štvortýždňovej stáže v partnerskej Strednej škole obchodu a služieb v Jihlave v rámci projektu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.          Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku?


   Umožňujeme maturujúcim študentom, ktorí sa rozhodli študovať ďalej lepšie sa zorientovať v otázke kam na vysokú školu prostredníctvom portálu vysokých škôl na adrese www.portalvs.sk.


     Dňa 20. októbra 2011 sa v SOŠ obchodu a služieb Humenné uskutočnil Deň otvorených dverí – „PUTOVANIE ZA REMESLOM“, ktorý sa niesol pod odľahčeným názvom „HALLOWEEN PARTY“.
      Tohto podujatia sa zúčastnilo 320 žiakov z deviatich ZŠ z Humenného a deviatich ZŠ z okolitých obcí. Cieľom tohto dňa bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu či povolaní.
      Počas tohto dňa mali žiaci, rodičia, riaditelia a výchovní poradcovia možnosť bližšie sa oboznámiť so študijnou náplňou a rôznymi aktivitami jednotlivých odborov, ale hlavne novootvárajúcich, ako programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, obchod a podnikanie, grafik tlačových médií a sociálno – výchovný pracovník. Zaujímavý výber študijných a učebbných odborov v SOŠ prezentovali žiaci v jednotlivých pavilónoch. Ponúkli bohatú škálu aktivít a prezentáciu svojich zručností a schopností. Pri vstupnej bráne všetci obdržali tombolové lístky, vítali ich strapaté a usmiate strigy, ktoré ich celou prehliadkou sprevádzali, zabávali a odpovedali na kladené otázky.

      Deň otvorených dverí ukázal, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.       Milí žiaci,
      Prázdniny sa skončili a začína školský rok 2011/2012. Pre niektorých prvý, pre niektorých posledný a pre niektorých taký ako tie ostatné. Pevne však veríme, že ste si všetci dobre oddýchli a do nového školského roku ste načerpali dostatok síl!.
       DOKUMENTY
        
       Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
       Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

        
       ©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
       Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
       Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.