>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

AKTUALITY
  Milí žiaci,
pre Vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností, pre niektorých posledným, ale pre všetkých rovnako dnešným dňom – končí...
  Pracovali ste pod vedením svojich učitelov, majstrov odbornej výchovy, ktorí Vás viedli, posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmerňovali. Viem, že život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, častokrát pracujete dlhšie a ťažšie ako my dospelí, ale dnes máte pred sebou dva mesiace krásnych a zaujímavo naplánovaných prázdnin.
   Prajem Vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré Vás obohatia a naplnia. Nech sú Vaše prázdniny plné slnečných dní.

          V dňoch 9.-10.6.2011 usporiadala Spojená škola v Rimavskej Sobote spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom už štvrtý ročník podujatia FOURFEST- Dni porozumenia. Festivalu krajín V4 sa zúčastnili žiaci odborných škôl zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. V rámci podujatia prebehli súťaže zručností žiakov v odboroch kuchár, čašník, cukrár, barman, someliér, barista, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik.

   V divácky veľmi atraktívnych súťažiach kaderníkov a kozmetikov sútažili na tomto podujatí prvýkrat aj žiačky zo Strednej odbornej školy v Humennom. Na FOURFESTE, zameranom na podporu učebných odborov sa im mimoriadne darilo.V kategórii spoločenských účesov na tému "Kráľovna plesu" získala žiačka III.B Lucia Hrešková 2. miesto v súťaži kaderníkov. V súťaži kozmetičiek v kreatívnom líčení na tému "Lady Gaga" získala 1. miesto žiačka III.E Dana Vysočanská.

   Festival v Rimavskej Sobote, ktorý popri konfrontácii odborných zručností žiakov pomáhal nadväzovať neformálne vzťahy i priateľstvá medzi mladými ľuďmi, zvýrazňoval partnerstvá škôl a cezhraničnú spoluprácu sa tešil záujmu médií a verejnosti.
   Dňa 09.06.2011 sa v priestoroch našej školy uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi tretieho ročníka. Pani riaditeľka vo svojom príhovore povzbudila žiakov pri učení sa, keďže sa blížia záverečné skúšky. Zdôraznila potrebu neustáleho vzdelávania sa a rozvíjania vlastných schopností, pretože vzdelanie je v dnešnej dobe trvalou a nenahraditeľnou hodnotou.

          Za krásneho slnečného dňa 31.05.2011 sa na nádvorí Strednej odbornej školy v Humennom uskutočnilo odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom, ktorí úspešne absolvovali všetky časti maturitnej skúšky.

   Slávnostná udalosť sa uskutočnila za prítomnosti vedenia školy a učiteľov. Čerstvým maturantom sa prihovorila riaditeľka školy - RNDr. Oľga Skysľaková. Mimoriadne slávnostnú udalosť umocnil i príhovor jedného z prítomných maturantov. Maturanti svoju vďaku triednym učiteľom, riaditeľke školy, zástupcom riaditeľa, ako aj majstrom vyjadrili i formou kvetinových darov.

   Dňa 13.05.2011 sa v priestoroch našej školy uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka.

   DOKUMENTY
    
   Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
   Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

    
   ©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
   Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
   Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.