Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

MLADÝ TVORCA (19.04.2012 - 21.04.2012)
         

       20. predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania

V dňoch 19.4 až 21.4. 2012 sa na výstavisku Agrokomplex konal 20. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a partnerských škôl z ČR a Maďarska - Mladý tvorca 2012. Na výstavu sa prihlásilo 122 škôl v 110 výstavných stánkoch. Hlavným organizátorom výstavy bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Spoluorganizátormi sú Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, Nitriansky samosprávny kraj, EkoFond, n.f. a jeho zriaďovateľ SPP a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

Cieľom výstavy bolo predstaviť svoje výrobky v oblasti strojárstva, elektrotechniky a energetiky, drevospracujúcej výroby, odevov z tkanín, pletenín, obuvi a koženej galantérie, farmácie a chemickej výroby, sklárstva, polygrafie a papiernictva i umelecko-dizajnového spracovania výrobkov remeselnej výroby. Nechýbalo ani zastúpenie gastronómie a cukrárenských a pekárenských výrobkov. Pútavou atrakciou výstavy bolo aj poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb. Súčasťou podujatia bol aj bohatý kultúrny program (tanec, spev, módne prehliadky, vystúpenia mažoretiek, folklórny program a iné. Prvýkrát v histórii výstavy sa konal aj seminár „Kariérové poradenstvo“ a „Súťaž o najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnavateľskou sférou“.

Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tejto výstavy zúčastnilo po prvýkrát. Najvýznamnejšou súčasťou podujatia bola súťaž „Top výrobok“, určená pre žiakov a Cena za inováciu a technickú tvorivosť, určená pre pedagogických pracovníkov. Najvyššie ohodnotený TOP výrobok bol na slávnostnom vyhodnotení výstavy ocenený.

Žiak tretieho ročníka, odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Martin.Kostilnik pripravil podľa vlastného návrhu exponát pre súťaž TOP výrobok – Mlyn do záhrady. Je celý z borovicového dreva. Jeho dominantnou časťou je vrtuľa zložená zo 4 častí, ktorá sa otáča pomocou motorčeka. Vrtuľa je umiestnená na priečelí drevenej stavby, ktorá má nosnú konštrukciu z hranolov, do ktorých sú vkladané výplňové lišty. V spodnej časti sú vytvorené otvory – dvere a okno. Pohľad na tento výrobok pohladí nielen oko ale aj dušu a určite sa stane zaujímavým a dominantným prvkom v záhrade. Ďalej sa do súťaže zapojila žiačka štvrtého ročníka študijného odboru kozmetik - Dana Vysočanská v kategórii: Umelecké spracovanie výrobkov na tému „ Mladosť radosť zo života“ so súborom výrobkov – Poézia štetcom, ktorý tvorili dekoratívne predmety z prírodných materiálov – dreva, kameňa, sadry, maliarskeho plátna a textilu. Cieľom práce bolo hľadať cestu zmysluplného využitia voľného času, a to pomocou servítkovej techniky a práce so sadrou, s ktorými sa žiaci oboznámili na krúžku „Nové výtvarné techniky“ pod vedením učiteliek Mgr. Miškovej a RNDr. Horníkovej. Tieto techniky a práca s farbami pomáhajú rozvíjať cit pre krásu a harmóniu, čo je nevyhnutnou súčasťou odboru kozmetik.

Výstava bola spojená s predajom výrobkov, ktoré vytvorili žiaci spolu s majstrami odbornej výchovy na odbornom výcviku. Záujem o drevárske predmety ako stojany na víno, podnosy a dekoratívne predmety bol naozaj veľký. Cukrári sa mohli pýšiť lineckými srdiečkami, ktorými potešili nielen mlsné jazýčky, ale aj svojich blízkych. Dámy, ktoré radi relaxujú úpravou svojho zovňajšku mali možnosť nechať sa nalíčiť a upraviť nechty podľa aktuálnych trendov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej realizácii výstavy.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.