>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

KONTAKT
Úsek teoretického vyučovania:

Družstevná 1475
Humenné 066 01

Úsek praktického vyučovania:

Mierová 1973/79
Humenné 066 01
mobil:

e-mail:


Riaditeľka školy:

RNDr. Oľga Skysľaková
0915 869 094
riaditel@sosoas-he.vucpo.sk
sousluhe@nextra.sk

mobil:
e-mail:Asistentka riaditeľky:

Mgr. Tatiana Kramová
0915 795 226
sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk

mobil:
e-mail:

Zástupca pre teoretické vyučovanie:

Ing. Michaela Tomčáková
0915 869 093
zastupcasosoas@gmail.commobil:
e-mail:

Zástupca pre praktické vyučovanie:

Ing. Katarína Dzuracká
0917 309 386
pvzastupca2@gmail.com


mobil:
e-mail:
Ekonomický úsek:

Bc. Gáborová Eva
0918 846 129
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk


facebook:
instagram:
Sociálne siete:

Školský parlament pri SOŠ OaS He
sosoashe
DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.