>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PUBLICITA

Stredná odborná škola Humenné  sa môže pýšiť významným úspechom. Ministerstvo školstva  SR jej schválilo projekt na inováciu obsahu a vyučovacích metód predovšetkým v študijných odboroch gastronómie a kozmetiky. Projekt, ktorý sa naplno rozbehol začiatkom februára 2014, si kladie za cieľ skvalitniť vzdelávanie na strednej odbornej škole, a tým zvýšiť uplatnenie jej absolventov na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Na realizovaný projekt škola získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 156 tisíc eur.

V rámci jednej z aktivít projektu, škola zvýši kvalifikovanosť svojich pedagógov prostredníctvom odborných školení, ktorí budú nové poznatky následne implementovať do školského vzdelávacieho programu a učebných plánov. Ideou je zapojiť a prilákať viac študentov, ktorí budú flexibilní a otvorení všetkým ponukám na ďalšie vzdelávanie, kultúrne, spoločenské a iné činnosti. Žiakom budú poskytnuté aktuálne informácie o moderných spôsoboch prípravy jedál a nápojov, o nových spôsoboch kozmetického ošetrenia pleti pomocou moderných elektrokozmetických postupov. Pomocou špeciálnych prístrojov a zariadení, zakúpených v rámci projektu, budú môcť študenti nadobudnúť praktické zručnosti v spomínaných odboroch.

Súčasťou projektu je aj zakúpenie výpočtovej a interaktívnej techniky. Nové informačné technológie prispejú k inovatívnemu spôsobu výučby.
Veríme, že najnovšie výdobytky techniky budú mať pozitívny vplyv na vzdelávanie žiakov. Pomôžu zmeniť ich postoj k učeniu a pripraviť ich na uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti. Učiteľom zas zmodernizovaný obsah a metódy vzdelávania vytvoria lepšie možnosti na ich vlastnú sebarealizáciu.Inovovanie vzdelávania v odboroch gastronómie a kozmetiky na Strednej odbornej škole v Humennom

Od februára 2014 realizuje Stredná odborná škola Mierová 1973/79, Humenné projekt s názvom „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v odboroch gastronómie a kozmetiky“.

Jeho cieľom je skvalitniť úroveň vzdelávania na škole a rovnako zvýšiť šancu absolventov zamestnať sa po skončení školy. V rámci projektu, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, škola zakúpila nové prístroje z oblasti kozmetiky a gastronómie. Žiaci tak môžu počas odborného výcviku pracovať na moderných zariadeniach, zákazníčky kozmetického salóna tu nájdu vysoký štandard poskytovaných služieb.

Hlavná majsterka odborného výcviku Mgr. Monika Harvanová najviac ocenila možnosť pracovať s dvoma prístrojmi na ošetrenie pleti: blue light a ozonizér. Oba sú novinkami pre študentky z odboru kozmetika.

Ak si chcete vyskúšať kvalitu služieb a vzdelávania doslova na vlastnej koži, pozývame Vás na návštevu kozmetického salónu školy na Mierovej ulici ( pri supermarkete Lidl).Inovovanie vzdelávania v odboroch gastronómie a kozmetiky na Strednej odbornej škole v Humennom

Od februára 2014 realizuje Stredná odborná škola Mierová 1973/79, Humenné projekt s názvom „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v odboroch gastronómie a kozmetiky“.

Projekt sa sústreďuje na posilnenie odborných znalostí a zručností pedagógov. Zámerom projektu je tiež podpora moderných foriem a metód vzdelávania na škole s použitím zakúpenej informačno-komunikačnej technológie a nových zariadení určených pre praktickú výučbu v odboroch „gastro“ a „kozmetik“. Projekt si však kladie za cieľ aj skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a to práve inováciou obsahu a metód vzdelávacieho procesu k čomu majú prispieť samotní pedagógovia pôsobiaci na strednej odbornej škole. To všetko by malo viesť k zmene postoja žiakov navštevujúcich strednú odbornú školu a lepšie ich pripraviť pre súčasné trendy trhu práce alebo motivovať v ďalšom vyššom vzdelávaní. Realizácia projektu potrvá do júla 2015 a samotná škola získala na jeho realizáciu nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 156 tis. EUR.

DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2011-2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o. o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.