Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

OCENENIE Dany Vysočanskej
          za úspešnú reprezentáciu školy

       V pondelok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Oceňovanie sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 37 návrhov, z ktorých bolo 20 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Spomedzi nich bolo len šesť dievčat. Najviac ocenených žiakov, päť, je z prešovských škôl. Po dve ceny si prevzali žiaci z okresov Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Kežmarok a Bardejov.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja, v snahe morálne podporiť tvorivosť, výnimočnosť a šikovnosť našich študentov tentokrát ocenil aj žiačku SOŠ v Humennom, Danu Vysočanskú.
Počas celého štúdia vykazovala výborné výsledky v študijnej i odbornej oblasti. Pravidelne sa zúčastňovala regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťaží v oblasti kozmetiky, kde sa umiestňovala na prvých troch miestach.

Jej úspechy:
27.4.2012 Celoslovenská súťaž v dekoratívnej kozmetike, Golden rose Košice - večerné líčenie na tému: Festivalová promenáda v Cannes 3.miesto
3.2.2012 Celoslovenská súťaž Hair Cup 2012 Bratislava, súťažná disciplína: make-up na tému Plastic girl 3.miesto
14.11.2011 Celoslovenská súťaž JUVYR 2011 Bratislava, súťaž "Ukáž čo vieš", kozmetička-vizážistka, večerné líčenie na tému: Audrey Hepburn 3.miesto
12.06.2011 Medzinárodná súťaž krajín V4 Fourfest 2011 Rimavská Sobota, extravagantné líčenie na tému Lady Gaga 1. miesto

Menovaná bola účastníčkou medzinárodnej stáže Mobility IVT programu Leonardo da Vinci zameranej na odbornú prípravu. Aktívne sa zapájala do aktivít Ligy proti rakovine. V regionálnej súťaži družstiev prvej pomoci stredných škôl, organizovanej Slovenským červeným krížom získala 1. miesto.
K významnému oceneniu jej vedenie školy srdečne blahoželá a praje veľa úspechov.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.