>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PRACOVNÍCI
Vedenie školy:

Ing. Michaela Tomčáková Ing. Michaela Tomčáková
Životopis

Mgr. Vladislav Quecke
Ing. Katarína Dzuracká Ing. Katarína Dzuracká
Mgr. Monika Harvanová Mgr. Monika Harvanová


Bc. Eva Gáborova Bc. Eva Gáborova
Alena Smoľaková
Mgr. Tatiana Kramová
Katarína Sabolová

– riaditeľka školy: riaditel@sosoas-he.psk.sk, riaditelsosoas@gmail.com


– zástupca pre teoretické vyučovanie: zastupcasosoas@gmail.com
– zástupca pre praktické vyučovanie: pvzastupca2@gmail.com
– hlavná majsterka odbornej výchovy: pvzastupca2@gmail.com


– vedúca technicko-ekonomického úseku:ekonom@sosoas-he.vucpo.sk
– asistentka riaditeľky, personalistka:personalne.sosoas@gmail.com
– asistentka riaditeľky, správkyňa registratúry:sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk
– asistentka riaditeľky, správkyňa registratúry:sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk

Učitelia teoretického vyučovania:

PaedDr. Dana Balková PaedDr. Dana Balková
Ing. Patrik Bárta
Ing. Jaroslav Beňatinský Ing. Jaroslav Beňatinský
Ing. Jozef Hančar
Ing. Anna Hančarová
RNDr. Justína Horníková RNDr. Justína Horníková
Mgr. Nadežda Ildžová Mgr. Nadežda Ildžová
Mgr. Miriam Jenčová Mgr. Miriam Jenčová
Mgr. Stanislava Kočanová
Mgr. Monika Kolesárová Mgr. Monika Kolesárová
PhDr. Zuzana Kudzejová PhDr. Zuzana Kudzejová
Ing. Rastislav Macko Ing. Rastislav Macko
Mgr. Petra Majoroššiová
Ing. Viera Najpaverová
Ing. Stanislav Onderišin
Ing. Danka Porvazníková
Mgr. Vladislava Puškárová
Mgr. Vladislav Quecke
Mgr. Stanislav Striženec
RNDr. Edita Šebáková
Mgr. Ľubica Švidraňová Mgr. Ľubica Švidraňová


- SJL, OBN
- INF
- elektrotechnické predmety
- ekonomické predmety
- ekonomické predmety
- FYZ, CHE
- SJL, DEJ
- odborné gastro predmety
- NBV
- RUJ, TEV
- ANJ, SJL
- strojárske predmety
- ANJ, ESV
- ekonomické predmety
- strojárske predmety
- strojárske predmety
- BIO, GEO, MAT
- DEJ, OBN
- TEV
- BIO, CHE
- NEJ, SJL


Majstri odbornej výchovy:

Bc. Miriam Bujačková Bc. Miriam Bujačková
Lucia Harvanová
Ing. Jaroslav Hirjak
Mgr. Dominika Hudáková
Bc. Miroslava Kováčová
Ing. Vladimír Krajník
Bc. Helena Leličová Bc. Helena Leličová
Mgr. Helena Lukáčová
Mgr. Jana Muravská
Bc. Jana Porvazníková
Bc. Katarína Vojtková Bc. Katarína Vojtková
 

Nepedagogickí zamestnanci:

Jozef Baran Jozef Baran
Milan Darjanin Milan Darjanin
Eva Ďurinová Eva Ďurinová
Kristína Čičváková
Cecília Juščíková
Dagmar Kocmanová
Svetlana Škutová Svetlana Škutová
Vladimír Šalata
Adriana Valíková Adriana Valíková– nákupca, vodič, vrátnik
– školník, údržbár
– vrátnička
– upratovačka
– upratovačka
– upratovačka
– účtovníčka
– elektrikár
– výdajnička, správkyňa skladu, upratovačka
DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.