Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Úspech Humenčanov na Mladom tvorcovi v Nitre

       Stredná odborná škola Mierová 1973/79 v Humennom sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila len druhýkrát, a aj napriek tomu sa jej podarilo zaujať návštevníkov a získať Cenu predsedu PSK. Toto ocenenie z rúk Ing. Karola Lacka, PhD., vedúceho Odboru školstva Úradu PSK prevzala RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka SOŠ.

21. celoštátna prezentačná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl – Mladý tvorca sa konala 18.-20.4.2013 v Nitre v pavilónoch Agrokomplexu a bola súčasťou Veľtrhu práce – Job Expo 2013. Hlavným usporiadateľom tejto výstavy bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Počas výstavy prebiehali rôzne sprievodné programy a súťaže ako praktické ukážky žiakov, módne prehliadky a pracovné workshopy. SOŠ sa zapojila do súťaže Top výrobok, kde sa prezentovala skladací nábytkom.

Riaditeľka SOŠ sa zúčastnila odbornej panelovej konferencie k problematike zamestnanosti a trhu práce - Prechod zo školy na trh práce, na ktorej vystúpili a diskutovali predseda vlády SR Robert Fico, komisár EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászlo Andor, Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výstava Mladý tvorca, na ktorej sa zúčastnilo 130 stredných škôl nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska sa niesla v živej a priateľskej atmosfére, ktorú ešte viac umocnili návštevy prezidenta SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci i pedagógovia SOŠ z rôznych kútov Slovenska mali možnosť získať nové kontakty, oboznámiť sa s prácou a úspechmi svojich rovesníkov, a tak získať motiváciu pre ďalšie štúdium a odbornú tvorivosť. Bolo to pre nás veľmi podnetné a už teraz sa pripravujeme a tešíme na budúci ročník.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.