Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DEŇ KREATIVITY
          na Strednej odbornej škole v Humennom

       Akcia členov Žiackej školskej rady pri SOŠ v Humennom pod názvom Deň kreativity sa realizovala v rámci národného projektu Iuventy Komprax – kompetencie pre život a prebiehala 7.6.2013 v príjemnom prostredí areálu Strednej odbornej školy na Družstevnej ulici v Humennom.

Okrem žiakov SOŠ sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci Obchodnej akadémie a SOŠ Technickej z Humenného. Potešilo nás, že pozvanie prijali aj vzácni hostia RNDr.Oľga Skysľaková – riaditeľka SOŠ, MUDr. Valéria Bašistová - primárka hematologicko - transfuziologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Andreja Leňa v Humennom, Ing.Alena Židová – riaditeľka Obchodnej akadémie v Humennom, Mgr.Ján Matoš – riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Humennom, Mgr.Darina Barančíková z Iuventy a p.Eva Antalková zdravotná sestra z hematologicko - transfuziologického oddelenia.

Na jednotlivých stanovištiach prebiehali rôzne súťaže. Kaderníci a kozmetičky vytvorili úžasné stylingy na tému "Letné snívanie", cukrári modelovali nádherné ozdoby na tému "Sladký sen", stolári a drevári dokazovali svoju nápaditosť a šikovnosť nielen počas predvádzaní činností, ktoré sú typické pre ich profesiu, ale rovnako ukázali, ako môžeme využiť starý papier a obnosené šatstvo pri skrášľovaní našich príbytkov. Pre žiakov to bolo naozaj podnetné, pretože sa mohli naučiť skladať origami, upliesť si šál na hrabliach alebo vypaľovať do dreva rôzne motívy. Hostinskí predvádzali svoje umenie počas miešania nápojov a predvádzania carvingu – ozdobného vyrezávania ovocia a zeleniny a vďaka sponzorovi akcie Autoškole Beňo mohli vybraní žiaci absolvovať jazdu zručnosti a otestovať sa z dopravných predpisov. Celé dopoludnie prebiehal aj volejbalový a futbalový miniturnaj.

V tento deň si členovia ŽŠR v spolupráci s pedagógmi školy dali za cieľ spropagovať odborné vzdelávanie, pretože náš región potrebuje zručných stolárov, autoopravárov, kaderníčky, kozmetičky, cukrárov a hostinských. Počas tohto zábavného dopoludnia sme chceli pomôcť aj ľuďom, ktorí potrebujú transfúziu krvi. Sme radi, že sa do našej "Kreatívnej kvapky krvi" zapojili aj členovia klubu motorkárov Demon Proximum z Humenného.

Deň kreativity sa niesol v príjemnej a zábavnej atmosfére a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné akcie a projekty v rámci Kompraxu.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.