Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ
         

       V dňoch 20.11. a 21.11. 2012 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom konala už VI. Burza práce a informácií. Prvý deň burzy patril prezentácii stredných škôl. Aj Stredná odborná škola v Humennom mala možnosť prostredníctvom svojho infostánku predstaviť svoju aktuálnu ponuku študijných, učebných odborov a nadstavbového štúdia. Žiakom končiacich ročníkov základných škôl, rodičom a zástupcom škôl boli poskytnuté informácie týkajúce sa možností štúdia na škole. Návštevníci burzy tak získali odborné rady pre voľbu povolania a zároveň mohli využiť bohatú ponuku praktických aktivít a produktov, ktorú im pripravili naši žiaci s pomocou učiteľov a majstrov odbornej výchovy.

Inšpiráciou pre mnohých mohlo byť aj zdobenie vianočných perníkov, či romantické slávnostné stolovanie. Módna prehliadka účesov, líčenia a námetov na spoločenské udalosti ako plesy, koktailové večierky, silvestrovské party, ktoré si pripravili naše kaderníčky a kozmetičky spríjemnila priebeh celej akcie. Okrem prezentácie všetkých odborov, ktoré škola ponúka, sa v tvorivej dielni predstavila aj krúžková činnosť, kde žiaci predviedli návštevníkom gravírovanie a vypaľovanie na drevo. Zaujala aj nová výtvarná technika maľovania na sadrové odliatky. Obohatením bola aj výstavka drevených výrobkov z dielní našich žiakov. Každý odbor podrobne predstavil svoje zameranie aj prostredníctvom power pointovej prezentácie. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a pedagogickým pracovníkom našej školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii akcie zameranej na propagáciu odborov.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.