Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SOČ 2012
         

       „Keď mi niečo hovoríte - nepočúvam.
      Keď mi niečo ukážete – zabudnem.
      Keď niečo urobím sám – zapamätám si.“

Aj v duchu týchto myšlienok sa niesla školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy v Humennom prezentovali nielen zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj svoje nadanie a kreativitu. Prehliadka sa konala 8. februára 2012 a zúčastnilo sa jej 16 žiakov s 10 prácami v súťažnom odbore č. 10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn. Už tradične súťažili žiaci štvrtého ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
Prvé miesto získal žiak štvrtého ročníka Dominik Kopec s prácou Viacúčelové dvere, kde riešil pohyblivé upevnenie a využitie výplne dverného krídla na športové aktivity. Druhé miesto patrí práci Lamelovaná stolička, ktorú navrhol a zhotovil Jakub Balický Odborná hodnotiaca komisia udelila dve tretie miesta, ktoré získali Ladislav Cichý, Dávid Petrovčin s prácou Stôl s bumerangovým prvkom a Jakub Cholp a Peter Fal s výrobkom Rozkladací stôl. Ostatné práce – Polohovateľné kreslo, Skrinka v tvare nábojnice, Rebrové konštrukcie, Sklápacia stolička, Exteriérové dvere a Schody tiež zaujali a sú dôkazom toho, že pracovníci školy pri vzdelávaní žiakov odvádzajú výbornú prácu.
Odborná hodnotiaca komisia pod vedením Ing. Márie Hirjákovej konštatovala, že práce boli nápadité, rôznorodé a zaujali všetkých prítomných. V závere všetkým zúčastneným poďakovala riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková za to, že šíria dobré meno školy, že pripravili krásne výrobky, pútavé prezentácie, obhajoby svojich prác, čím položili základy pre úspešné ukončenie štúdia, ktoré ich v tomto roku čaká.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.