Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Praktická časť
          odbornej zložky maturitnej skúšky 2013

       „Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody.“ (Aristoteles)

V dňoch 18.03.– 21.03.2013 sa v 8 študijných odboroch konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov našej školy.

Študijný odbor kozmetik sa prezentoval prácami v siedmich vyžrebovaných témach: Svadobné líčenie, Extravagantné líčenie, Súťažné líčenie, Večerné líčenie, Filmové – Divadelné líčenie, Premena a Historické líčenie.

Žiaci odboru spoločné stravovanie sa prezentovali slávnostnou recepciou na tému Jarné prebúdzanie. Tri žiačky obhájili vlastný projekt na témy: Spoločenský protokol , Tradičné jedlá Zemplína a Kúpeľné strediská Slovenska.

V odbore strojárstvovýroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení sa prezentovali žiaci obhajobami vlastných projektov na témy: Technologický postup výroby súčiastky podľa predlohy, Brzdový systém motorových vozidiel, Diagnostika motorových vozidiel pomocou softvéru VAG, Spojky motorových vozidiel, Význam vyvažovania strojových súčiastok, Nákup a predaj bezpečnostných skrutiek kolies motorových vozidiel a Výfukové systémy.

Účesy odbore vlasová kozmetika zhotovené na témy : Extravagantné, Spoločenské, Súťažné a Fantazijné účesy, Premena, Nevesta akú ešte svet nevidel a Krok späť do minulosti prezentovali schopnosti, zručnosti a kreativitu žiakov.

Operátori drevárskej a nábytkárskej výroby v svojich maturitných prácach uplatňovali rôzne konštrukcie študentského nábytku so zameraním na úsporu priestoru a variabilitu jeho využitia, navrhovali a vyrábali úložný nábytok pre predmety s osobitnými spôsobmi zabezpečenia, využívali drevené materiály vo výrobkoch a zariadeniach určených pre zábavu a voľný čas, navrhovali a vyrábali úložný nábytok s rôznymi spôsobmi uzatvárania a vnútorným vybavením korpusu.

V odbore drevárska a nábytkárska výroba vykonávali maturitnú skúšku žiaci formou obhajoby vlastných projektov a praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy. Pripravovali výrobu stolového, úložného a sedacieho nábytku, navrhovali nábytok do predsiene, do spálne, a porovnávali spôsoby čalúnenia dverí.

V študijnom odbore odevníctvo žiačky obhajovali vlastné projekty, v ktorých navrhli a spracovali technológiu výroby rôznych typov vychádzkového oblečenia, napr. podšívkované sako, sukňový kostým, nohavicový kostým, zvrchník a šaty s kabátikom.

V odbore prevádzka obchodu žiaci formou obhajoby vlastného projektu pripravovali podnikateľské, marketingové plány a rôzne podnikateľské projekty týkajúce sa podnikania v obchode, logistiky a zásobovania obchodných reťazcov v Humennom.

Žiaci práce prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie (ŠMK) Mgr. Anna Baľáková.
Sme presvedčení, že nielen príprava na maturitnú skúšku, ale i vzdelávanie, odborný výcvik a odborná prax v rámci celého štúdia poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.