Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Zasadnutie žiackej školskej rady
         

       Dňa 28.02.2013 sa uskutočnilo zasadnutie členov Žiackej školskej rady a koordinátora ŽŠR. Zasadnutie viedla Petra Buríková, žiačka II.C. Potešilo nás, že medzi nás zavítala aj pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková, ktorá nás poinformovala o akadémii k 135. výročiu školy a poďakovala nám za aktívnu účasť počas jej prípravy a realizácie. Taktiež nám porozprávala o marketingových nástrojoch, aké naša škola využíva na svoju propagáciu. Veľmi nás potešilo, že prejavila plnú podporu a ochotu spolupracovať pri realizácii našich nápadov a sama nás aj inšpirovala niektorými návrhmi.

V ďalšej časti nášho zasadnutia sme rozoberali a hodnotili akcie, ktoré sme zrealizovali a dohodli sme sa, že pri príprave akcií, ktoré nás ešte v tomto školskom roku čakajú budeme ešte aktívnejšie motivovať našich spolužiakov, pretože chceme, aby sa nás do nich zapojilo čo najviac.

Veľmi sa tešíme na anketu Najlepší učiteľ a Deň naopak, počas ktorého si vymeníme miesto s našimi učiteľmi a vyskúšame si, ako viesť vyučovaciu hodinu.

Rovnako sme sa zaoberali projektom Komprax, do ktorého sa chceme zapojiť a navrhli sme pani riaditeľke, že chceme zorganizovať športový deň medzi viacerými strednými školami. Náš nápad sa jej páčil a prisľúbila nám svoju pomoc pri jeho realizácii.

Chceme, aby žiaci našej školy neboli len pasívni a bez rozmýšľania prijímali to, čo im predostrie niekto iný, práve naopak potrebujeme čo najviac mladých ľudí, ktorí si uvedomujú svoj potenciál a vedia ako asertívne presadzovať svoje názory a zaujímajú sa o život v našej spoločnosti.

Ak máš na veci okolo seba svoj názor a chceš ho prejaviť, príď medzi nás!

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.