Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ŽIAČKY Z JIHLAVY
          na stáži v Humennom

       „...Snom mnohých je navštíviť nové miesta, stretávať ľudí z iných krajín a spoznať ich kultúru a zvyky..."

Žiačky zo SOŠ obchodu a služieb z Jihlavy z odboru kaderník využili ponúknutú príležitosť a zúčastnili sa odbornej trojtýždňovej stáže v partnerskej Strednej odbornej škole v Humennom v rámci projektu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.

Žiačky učebného odboru kaderník získavali odborné zručnosti v priestoroch praktického vyučovania v kaderníckom salóne. Oboznámili sa s kaderníckymi materiálmi, regeneračným prípravkami, prístrojovým vybavením, technologickými postupmi pri melírovaní, farbení, chemickej preparácii vlasov a strihaní. Vytvárali spoločenské a extravagantné účesy, spoznávali nové módne trendy v účesovej tvorbe. Mali možnosť si vyskúšať prácu s ultrazvukovou žehličkou, ktorá bola pre nich novinkou. Absolvovali vyučovací deň na teoretickom vyučovaní.

Ich vedomosti boli overované a potvrdené certifikátmi. Pri nadobúdaní odborných vedomostí zároveň spoznávali život v našom meste a jeho okolí. Navštívili Bardejovské kúpele, Košice, Michalovce, plaváreň, jazdili na koňoch a spoznávali prírodné krásy tunajšieho prostredia. Vo voľnom čase žiačky spoznávali i kultúru okresného mesta Humenné.

Domov sa vrátili plné dojmov a nových skúseností, zručností a zážitkov, ktoré prostredníctvom televízneho vysielania, prezentácií a praktických ukážok v salónoch našej školy sprostredkovali svojim spolužiakom a verejnosti.

Projekt umožnil stážistkám spoznávať iné pracovné prostredie a podmienky, motivoval ich k sledovaniu nových pracovných postupov a módnych trendov. Priebeh a výsledky stáže hodnotili pozitívne, sú bohatšie nielen o odborné, ale aj osobné a jazykové skúsenosti.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.