Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

STRETNUTIE
         výchovných poradcov

       “Podporme remeslá, majú zlaté dno.

Dňa 09.02.2011 Stredná odborná škola obchodu a služieb pod vedením riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej zorganizovala stretnutie výchovných poradcov základných škôl.
Z pohľadu stredných škôl je veľmi dôležité pomáhať žiakom pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní užitočných informácií zodpovedajúcich požiadavkám praxe. Na stretnutí sme výchovných poradcov informovali o študijných a učebných odboroch, ktoré škola ponúka. Ukázali sme im reálne podmienky každého odboru, v ktorých vykonávajú žiaci odborný výcvik. Po tomto stretnutí môžu výchovní poradcovia lepšie prezentovať žiakom základných škôl možnosti štúdia. Pritom im pomôžu propagačné materiály školy v klasickej i CD forme, obsahujúce aktuálne informácie o škole. Stretnutia sa zúčastnili výchovní poradcovia z Humenného a blízkeho okolia.

Hlavným cieľom stretnutia bolo zdôrazniť, že učebné a študijné odbory na našom type školy sú pre budúcnosť celej našej spoločnosti veľmi dôležité. Pri súčasných trendoch sa už o pár rokov nenájde žiadny odborník, ktorý by vedel zhotoviť a opraviť nábytok, všiť zips, alebo ušiť šaty, zhotoviť účes, nalíčiť a ošetriť pleť, upiecť zákusky a torty, variť chutné jedlá a obsluhovať zákazníkov, opraviť vodovod, auto a pod. „Alebo budeme zamestnávať cudzincov?“ Nad tým by sa mali zamyslieť zodpovední – teda rodičia, žiaci, učitelia základných a stredných škôl, Ministerstvo školstva, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stavovské organizácie a zástupcovia zamestnávateľov. Podarí sa nám zachrániť remeslá včas?ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.