>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

UČEBNÉ ODBORY
Autoopravár-mechanik

Absolvent sa uplatní na rôznych postoch automobilového priemyslu. Dokáže diagnostikovať, opravovať a obsluhovať automobily, zariadenia a mechanizmy, kde je potrebné odborné vzdelanie. Dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcií automobilov a strojných zariadení. Absolvent je schopný vykonávať toto povolanie v živnostenských aj v priemyselných prevádzkach. Po úspešnom ukončení učebného odboru je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore strojárstvo.Cukrár

cukrar Absolvent nadobudne odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre kvalifikovaný výkon práce v cukrárenských prevádzkach alebo ako živnostník. Ovláda práce spojené s technológiou prípravy cukrárskych výrobkov, pozná normy platné pri výrobe a kontrole výrobkov, ovláda zásady hygieny cukrárskej prevádzky, metódy plánovania, riadenia a ekonomiky práce. Pozná základné suroviny a materiály používané vo výrobnom procese a funkciu a konštrukciu cukrárskych strojov a zariadení. Po úspešnom ukončení učebného odboru je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie.Stolár

Absolvent ovláda technologickú prípravu výroby nábytku a stavebno–stolárskych výrobkov. Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály na výkresoch. Získa vedomosti a poznatky o stavbe dreva, jeho vlastnostiach a použití. Pozná základné súvislosti technológie s e-konomikou výroby. Ovláda remeselné stolárske práce vrátane opravárenských služieb, úprav a montáže. Ovláda prácu s ručnými alebo mechanizovanými nástrojmi a na všetkých druhoch drevoobrábacích strojov. Po úspešnom ukončení učebného odboru je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore drevárska a nábytkárska výroba.Kaderník

kadernik Absolvent zvládne pracovné postupy – masáž hlavy, umývanie, strihanie a preparáciu vlasov, vodovú onduláciu, farbenie, melírovanie vlasov, zhoto-vovanie vlasových doplnkov. Dokáže zvoliť vhodné technologické postupy, používať vhodné nástroje, pomôcky a prípravky. Vie sa orientovať v základoch tvorby účesov a aktuálnych módnych trendoch a vie poskytnúť poradenskú službu zákazníkovi.. Absolvent sa môže uplatniť ako odborný zamestnanec kaderníctva alebo ako živnostník. Po úspešnom ukončení učebného odboru je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová kozmetika.Hostinský

hostinsky Absolvent je schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, zariadeniach ubytovacích služieb aj ako živnostník. Ovláda práce spojené s technikou prevádzky reštauračného zariadenia, so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál. Ovláda zásady kultivovaného a spoločenského správania. Po úspešnom ukončení učebného odboru je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie.
Predavač

Absolvent získa komplexné vedomosti v oblasti obchodu. Ovláda činnosti spojené s manipuláciou tovaru, obchodnej činnosti, skladovaním a ošetrovaním tovaru. Ovláda práce spojené s predajom, pozná sortimentovú skladbu tovaru. Získa odborné zručnosti pri práci s potravinárskym, drogériovým a ostatným tovarovým sortimentom. Ovláda zásady komunikácie a správania sa pri kontakte so zákazníkom, ovláda hospodárske písomnosti, dokáže používať výpočtovú techniku. Vykonáva aranžérske a propagačné práce v predajni.Krajčír – dámske odevy

Absolvent dokáže zhotoviť originálne a trendové rúška, šaty, sukne, nohavice, saká, kabáty i doplnky.
Naučí sa šiť odevy priamo na mieru, aj ich upravovať a opravovať. Nájde uplatnenie v zákazkových krajčírstvach, módnych a svadobných salónoch, v odevných a textilných pod-nikoch a prevádzkach. Študovať môže aj v systéme duálneho vzdelávania a už počas školy si zarábať.DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.