Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DVE PRVÉ MIESTA
         v medzinárodnej súťaži v Rimavskej Sobote

       V dňoch 11.-14.6.2013 usporiadala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom už šiesty ročník podujatia FOUR FEST- Dni porozumenia – Spoločne v EÚ.

Účastníkmi boli žiaci a pedagogickí pracovníci stredných odborných škôl, hotelových škôl a hotelových akadémií zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

Súťažilo sa v odboroch: kuchár, čašník, cukrár, obchodný pracovník, kaderník, kozmetik, barman, barista a somelier. V divácky veľmi atraktívnych súťažiach kaderníkov a kozmetikov súťažili na tomto podujatí už tretíkrát aj žiaci zo Strednej odbornej školy v Humennom. Na FOUR FESTE, zameranom na podporu učebných a študijných odborov sa im mimoriadne darilo.V súťaži kaderníkov, v kategórii spoločenských účesov na tému dámsky večerný účes - drdol "Kráľovná plesu" získala žiačka nadstavbového štúdia z triedy I.N Dominika Krivjančinová 1. miesto. V súťaži kozmetičiek v kreatívnom líčení na tému Deň nevesty získala 1. miesto žiačka II.C triedy Andrea Haburajová.

Súťaže sa zúčastnil aj žiak tretieho ročníka odboru hostinský Michal Zdražil, ktorý pripravoval miešaný alkoholický long drink v súťaži barmanov Euroakademik Gastro 2013.

Festival v Rimavskej Sobote, ktorý popri konfrontácii odborných zručností žiakov pomáhal nadväzovať neformálne vzťahy i priateľstvá medzi mladými ľuďmi, zvýrazňoval partnerstvá škôl a cezhraničnú spoluprácu sa tešil záujmu médií a verejnosti. Blahoželanie a poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy patrí súťažiacim i majsterkám odbornej výchovy, ktoré žiakov na súťaže pripravili.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.