Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Deň otvorených dverí 2012
         

       Kampaň „Podporme remeslá – majú zlaté dno“, ktorá sa rozbieha na Slovensku, bola podnetom na „Deň otvorených dverí,“ ktorý sa uskutočnil v Strednej odbornej škole, Mierová 1973/79 v Humennom a niesol sa pod heslom J.A.Komenského „ŠKOLA HROU, pretože sme presvedčení, že práve škola hrou je najlepším receptom „NA ÚSPECH“. Tohto podujatia sa zúčastnilo 420 žiakov z ôsmich ZŠ z Humenného a siedmich ZŠ z okolitých obcí. Cieľom tohto dňa bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu či povolaní. Počas tohto dňa mali žiaci, rodičia, riaditelia a výchovní poradcovia možnosť bližšie sa oboznámiť so študijnou náplňou a rôznymi aktivitami jednotlivých odborov, ale hlavne novootvárajúcich, ako programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, obchod a podnikanie, grafik tlačových médií a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. Zaujímavý výber študijných a učebných odborov v SOŠ prezentovali žiaci v jednotlivých pavilónoch. Ponúkli bohatú škálu aktivít a prezentáciu svojich zručností a schopností. Žiakov ZŠ privítali žiačky nadstavbového štúdia študijného odboru „vlasová kozmetika“ a v ich sprievode si prezreli priestory školy a pripravené prezentované expozície. Vyplnili anketové lístky, ktoré boli žrebovateľné s možnosťou získať pozornosť školy.

Žiaci v odboroch kozmetik a kozmetička-vizážistka a kaderník priblížili žiakom remeslá s tradičnou tematikou pod názvom „Jeseň na dedine“, kde kaderníčky zapletali vrkoče, vyčesávali drdoly a kulmovali vlasy. Kozmetičky líčili na tvár a telo a lakovali nechty. V ďalšej časti pod názvom „Disco príbeh“ kaderníčky krepovali a sprejovali vlasy farebnými sprejmi a kozmetičky predvádzali extravagantné líčenie. Na ležadle prevádzali masáž rúk a formovanie obočia. V tomto odbore žiaci navštívili aj sekciu „Zábavne s kozmetikou“, kde sa prostredníctvom prezentácie a videa zoznámili s diagnostickými prístrojmi pleti, určovaním stavu a typu pleti, naparovaním a tonizáciou pleti bylinnými výluhmi, korekciou tváre, správnym líčením, domácou manikúrou, masážou a peelingom rúk, zdobením a lakovaním nechtov a zábavným riešením osemsmeroviek na interaktívnej tabuli. Žiaci odborov spoločné stravovanie a hostinský pripravili v dielni „Išpirácie na každý deň“ slávnostné tabule pri rôznych príležitostiach ako sú: slávnostný obed po módnej prehliadke, slávnostná tabuľa po vinobraní, kreatívne skladanie obrúskov, vyrezávanie ovocia a zeleniny slúžiace na zdobenie jedál. Odbor cukrár sa v dielni „Z rozprávky do rozprávky“ prezentoval nádhernými cukrárenskými výrobkami , a to veľkými tortami s rozprávkovými motívmi: Pat a Mat, Snehulienka a 7 trpaslíkov, Včielka, Maja, Janko Hraško atď. Žiaci maľovali perníky, plnili linecké koláče, šatôčky, venčeky a na perníkové srdiečka písali venovania podľa priania žiakov. V odbore obchod a podnikanie a podnikanie v remeslách a službách pod názvom „Business centrum“ žiakov zaujala najmä hra „Monopoly“, kde žiaci predvádzali, ako sa dá v podnikaní investovať a výhodným prenájmom získať aj väčšie finančné obnosy. Veľmi ich zaujala aj výstavka moderných trendov balenia darčekov. Odbor grafik tlačových médií oboznámil žiakov s prácou grafika - ako vykonávať, ovládať a riadiť polygrafické operácie, ako spracovávať grafické návrhy, ovládať postupy predprípravy tlačovej formy pre výrobu tlačovín, ako spracovávať a reprodukovať ilustrácie, ako aj s uplatnením sa v praxi ako grafik v polygrafických organizáciách, v grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vydavateľstvách a pod. Žiaci odboru autoopravár-mechanik v dielni „Castrol-junior“ diagnostikovali pomocou programu VAG-COM poruchy motorového vozidla a následne vykonávali opravu týchto simulovaných porúch. Žiaci ZŠ sa zúčastnili súťaže na meracom paneli LITO-ENB. Súťažiaci boli odmenení vecnými darčekmi zabezpečenými autoškolou BENO. Odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení formou prezentácie zoznámil žiakov s moderným programovateľným „CNC strojom TRU LASER 1030“, ktorý sa používa na rezanie, grafiku návrhu, reklamnú činnosť a pod. Oboznámil ich s uplatnením v praxi ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v strojárskom či automobilovom priemysle. Odbory operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, stolár a drevárska a nábytkárska výroba sa prezentovali pod spoločným názvom DREVO odbory, kde pripravili 3 expozície s rôznym zameraním. Expozícia „Keď zaznie duša dreva“ bola zameraná na technologické operácie, ktoré vedú k zhotoveniu výrobkov. Žiaci predviedli rezanie krivých tvarov pomocou priamočiarej a lupienkovej pílky, dyhovanie bočných plôch, montáž stojanov na CD, hračiek, stolčekov a iné. Druhá expozícia“ Myšlienky v dreve ukryté“ bola venovaná netradičným prácam s drevom, povrchovej úprave dreva. Účastníci mohli vidieť symfóniu techník, akými sú morenie dreva, vypaľovanie do dreva, gravírovanie dreva, tvorba intarzií a obrázkov klincovou technikou. V obidvoch expozíciách bola nainštalovaná aj výstavka prác našich žiakov, kde dominovali rôzne druhy poličiek, skladacie stoličky, rôzne druhy variech, dosiek, hračiek, a iných úžitkových predmetov, ktoré pohladia dušu každého človeka. V tretej expozícii „Myšlienky tvoria našu budúcnosť“ žiaci predvádzali svoje zručnosti pri práci s grafickými programami. Kreslili výrobné výkresy podľa predlohy, zhotovovali kusovníky, nárezové plány pre CNC stroje a navrhovali zariadenie študentskej izby, kde mohli naplno predviesť svoje majstrovstvo a fantáziu. Návšteva v tejto expozícii bola obohatená aj o prezentáciu úspechov, ktoré žiaci DREVO odborov dosiahli a premietali sa videá s netradičnými spôsobmi zhotovenia výrobkov z dreva ako napr. výroba fajok, rozkladacích stolov, ceruziek, lyží, zápaliek, hračiek, hudobných nástrojov a pod. Odbor sociálno-výchovný pracovník zaujal najmä dievčatá. Dozvedeli sa o uplatnení odboru v praxi ako sociálny asistent pre zariadenia sociálnych služieb, a to v domovoch mládeže, krízových centrách, pomocou nezamestnaným, osamelým, zdravotne postihnutým, ale aj s prácou sociálneho poradenstva v podnikoch a zariadeniach sociálneho poistenia a s prácou so zahraničnými spoluobčanmi. V dielni „Inšpirácie na každý deň“ odbory hostinský a spoločné stravovanie pripravili slávnostné tabule pri príležitostiach - slávnostný obed po módnej prehliadke, slávnostná tabuľa po vinobraní, kreatívne skladanie obrúskov, vyrezávanie ovocia a zeleniny slúžiace na zdobenie jedál. Dielňa „Brána jazykov“ prezentovala možnosti vyučovania troch cudzích jazykov – anglického, nemeckého a ruského. Okrem vystaveného učebného materiálu – učebníc, pracovných zošitov, slovníkov bol predstavený aj spôsob výučby cudzích jazykov pomocou audiovizuálnych pomôcok. Členky PK prírodovedných predmetov pri príležitosti „Týždňa proti rakovine“ pripravili kútik „Zdravie zo záhrady“ , kde si žiaci prezreli exponáty súťaže „Jablko dňa“, carving z jabĺk, jablkové dobroty, receptáre z jabĺk a zúčastnili sa aj minikvízu o zdravej výžive. Víťazi získali možnosť ochutnať sladké pokušenie z jabĺk.

Pútavé aktivity pre návštevníkov predviedli aj záujmové krúžky. V krúžku „Nové výtvarné techniky – hra s farbami“ sa žiaci predviedli prácou s prírodným materiálom – vyrezávanie a maľovanie tekvíc na Halloween, maľovanie na sklo, na odliatky zo sádry, drevo a kameň. Zhotovovali dekoratívne predmety servítkovou technikou, tzv. „dekupážou“. Pracovali s farebnými papiermi , ktoré použili na vytvorenie mozaiky Marilyn Monroe. V krúžku „Kreatívny svet s enkaustikou“ sa žiaci oboznámili s novou maliarskou technikou, pri ktorej sa používa roztavený vosk, maľuje sa špeciálnymi vyhrievanými perami alebo enkaustickými žehličkami a videli, ako sa vosk nanáša na papier, drevo alebo plátno a vzniká hotový a odolný obraz a mali možnosť vidieť aj hotové obrazy. Prezreli si aj slávnostnú tabuľu „Dovolenka pri mori“. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa knižníc bola usporiadaná burza kníh spojená s hlasným čítaním „Čítanie pod lampou“. Žiakov najviac upútali tituly kníh, ktoré majú v povinnej a odporúčanej literatúre, a ktoré si za symbolických 0,10 € mohli zakúpiť. V dielni „Naše úspechy“ žiaci videli množstvo ocenení našich žiakov, či už v okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach, ktoré škola získala najmä v posledných rokoch. V telocvični ich zaujal zdravý pohyb v rytme hip-hopu, zumby, aerobiku, gymnastiky a ľudového folklórneho súboru CHEMLON, v ktorom vystupovali aj žiaci našej školy. Pozreli si aj výstavku miešaných nápojov. Na záver z každej školy vyhral 1 žiak cenu v tombole a každá škola si odniesla sladkú odmenu. Všetci účastníci sa občerstvili príjemným teplým čajom.

Prezentácia školy prebehla veľmi úspešne, umožnila rodičom a žiakom nazrieť do života a práce školy a zblízka sa oboznámiť s pracovnými možnosťami a príležitosťami, na ktoré ich synov a dcéry táto škola pripravuje. Hostiteľov milo prekvapila bohatá účasť.
Deň otvorených dverí ukázal, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.