Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

WORKSHOP
         

       Dňa 25.10.2012 sa konal v priestoroch penziónu Tatra v časti Valkov RO Domaša odborný workshop v oblasti baristiky. Workshopu sa zúčastnili žiaci druhého ročníka z odboru hostinský Michal Karchňák a Jozef Demský spolu s majterkami odbornej výchovy Ing. Annou Petrovčinovou a Mgr. Monikou Harvanovou. Okrem žiakov a majstrov OV zo Strednej odbornej školy v Humennom zažili príjemnú a prínosnú atmosféru stretnutia i žiaci a pedagógovia zo Stropkova a Vranova nad Topľou. Účastníci workshopu si vypočuli prednášku školiteľa Tomáša Jasika, ktorý venoval pozornosť histórii, pestovaniu, kvalite a druhom kávy i jej spracovaniu. Zvlášť zaujímavou časťou podujatia bola praktická prezentácia prípravy kávy spojená s jej ochutnávkou. Po ukončení prednášky mali prítomní možnosť vymeniť si svoje skúsenosti formou voľnej diskusie. Úroveň workshopu bola výborná a odzrkadľovala odbornosť a dobrú prípravu prednášajúceho i záujem všetkých zúčastnených.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.