Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Záverečné skúšky 2013
          „Remeslo má zlaté dno“

       Citovaná múdrosť našich predkov sa bezpochýb potvrdzuje aj v súčasnosti. Dôkazom toho, že remeselne zruční pracovníci sú na trhu práce veľmi žiadaní, dokazuje aj zvýšený zamestnávateľský, ale hlavne žiacky záujem o učebné odbory v danej oblasti. V dňoch 17. – 21.06.2013 sa záverečných skúšok v piatich učebných odboroch zúčastnilo 73 žiakov našej školy. Skladajú sa z troch častí: písomnej, praktickej a ústnej. Počas skúšok sa overujú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov. Konajú sa pred skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá zo stálych členov - predseda, podpredseda a triedny učiteľ. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov.

V učebnom odbore kaderník sa počas praktickej časti predviedlo 22 žiakov účesmi zhotovovanými v štyroch vyžrebovaných témach: Melírovanie vlasov, Farbenie vlasov, Trvalá ondulácia a Módny strih. Povinnými témami boli: Pánsky strih, Dámsky strih a Náročná účesová tvorba. Kreativita žiakov je nevyčerpateľná a spolu so sofistikovaným prístupom k móde vždy vytvára unikátne modely, ktoré premenia celkový outfit na nezabudnuteľný.

Tradičné recepty sú opäť v móde. Svedčí o tom aj výber témy učebného odboru hostinský, kde sa 11 žiakov v rámci témy – Rok na dedine prenieslo do sveta tradícii. Žiaci pripravovali slávnostný obed z tradičných slovenských jedál - slovenskej kuchyne. Pre mnohých sú návratom do detských čias, kedy nám mamy či babky vyvárali rôzne dobroty. Dekoráciu miestnosti spestrili kolovrátky, drevené varešky a hlinené krčahy. Steny boli pokryté tradičnými maľovanými a vyšívanými textilnými nástenkami. Príjemnú atmosféru umocnila ľudová hudba. Žiaci v krojoch obsluhovali svojich rodičov a pozvaných priateľov. Pod vedením majsteriek odbornej výchovy využili pri príprave tabúľ a jedál svoju fantáziu a kreativitu.

V učebnom odbore autoopravár – mechanik vykonávalo záverečnú skúšku 22 žiakov, ktorí podľa vyžrebovaných tém diagnostikovali a odstraňovali rôzne poruchy, kontrolovali a opravovali jednotlivé súčiastky, prakticky predviedli prezúvanie pneumatík i servisné prehliadky áut. Preverené praktické zručnosti zvyšujú ich šance na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Žiaci z učebného odboru cukrár pripravovali cukrárske výrobky na tému : Svadobné dobroty. Všetky zhotovené sladkosti boli pastvou nielen pre oči, ale potešili hlavne mlsné jazýčky. 10 žiakov z tohto odboru zhotovilo na profesionálnej úrovni rôzne výrobky zo šľahaných hmôt, z lístkového a odpaľovaného cesta, rezy, pudingy, rolády a torty.

Ôsmi žiaci z učebného odboru stolár na praktickej časti záverečnej skúšky zúročili svoje vedomosti a zručnosti a vyrobili skladacie stoličky, stojany na kvety, poličky a skrinky. Za všetko hovoria výsledky ich prác, ktoré dopadli nad očakávania a všetkých milo prekvapili.

Sme presvedčení, že nielen príprava na záverečné skúšky, ale i vzdelávanie a odborný výcvik v rámci celého štúdia, poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.