Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

EXKURZIA ŠTUDENTOV
          drevárskych odborov

       Dňa 26.júna. 2012 sa 31 študentov drevárskych odborov - stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a nadstavbového štúdia, zúčastnilo exkurzie do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Slovenského technického múzea v Košiciach a do ZOO Košice.

V Michalovciach si prezreli stálu expozíciu – druhy historického nábytku, archeologické skvosty, oboznámili sa s činnosťami a zariadením, ktoré vykonávali a používali naši predkovia – práca vo vinohrade, s hroznom a vínom, kováčska dielňa, tkanie textílií, rybolov, kováčstvo, hrnčiarstvo, debnárstvo a pod. Prezreli si aj prírodovednú expozíciu, kde mali možnosť vidieť množstvo preparovaných zvierat, ktoré sa vyskytujú v našom regióne. Súčasťou tejto expozície bola aj výstava Skamenení svedkovia treťohôr – rodinná zbierka skremenených driev amatérskych geológov Františka Chovanca a Mgr. Jarmily Chovancovej z rôznych oblastí Slovenska, ale aj sveta.

V Košiciach sme si prezreli výstavu „STROJE V POHYBE“, ktorá predstavuje renesančného génia Leonarda da Vinciho (15.4.1452 – 2.5.1519) predovšetkým ako technika a vynálezcu. Prezreli sme si unikátne exponáty v podobe replík drevených modelov, vytvorených podľa originálnych nákresov a návrhov da Vinciho, uchovaných väčšinou v zbierke Codex Atlanticus. Z vystavených exponátov najviac zaujali obrnené vozidlo, tank, guľomet, žeriav, hydraulická pílu, padák, anatomická štúdia Vitruviánskeho muža, zrkadlová miestnosť, či slávny obraz Mona Lisa ...

Stroje sú v životnej veľkosti, mohli sme sa ich dotknúť a uviesť do pohybu a cestovať späť v čase do doby, na konci 15. a začiatku 16.storočia, kedy ich Leonardo navrhoval. Vystavované stroje sú sprevádzané kresbami, na základe ktorých sú vytvorené, sú rozdelené do 4 kategórií podľa 4 živlov – zodpovedajúcim 4 prvkom prírody – Zem, Voda, Vzduch a Oheň. Kritériom pre výber je prvok, s ktorým stroj pracuje, alebo z ktorého čerpá energiu na prevádzku.

V kategórii Zem sú stroje, ktoré úplne závisia na ľudskej sile a ktoré spracúvajú, alebo niečo vytvárajú.

Stroje v kategórii Voda vyrábajú energiu z tohto prvku alebo uľahčujú pohyb človeka cez vodu.

Kategória Vzduch obsahuje da Vinciho impozantné úsilie dobyť oblohu s použitím lietajúcich strojov.

V kategórii Oheň sú príklady bojových strojov, ktorých navrhnutím bol Leonardo poverený panovníkmi, pre ktorých pracoval. Dlhý zoznam zahŕňa mosty, opevnenia, katapulty, stavebné plány pre odklonenie rieky a konštrukciu kanálov a budov.

Stroje prezentované na výstave demonštrujú súvislosť medzi človekom a prírodou, ako človek funguje a pracuje s alebo bez prírodných živlov. Boli sme prekvapení tým, že sme tu našli predchodcov známych zariadení, ktoré sa používajú každý deň... Exkurziu sme zakončili v ZOO Košice, ktorá sa stala domovom pre mnohé zvieratá.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.