Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ŠKOLENIE PROJEKTU
          Grafické systémy

       „...Človek od prírody baží po vzdelaní (Aristoteles)..."

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné je škola moderného typu, ktorá svoju činnosť prispôsobuje požiadavkám trhu, podnikateľskej a zamestnávateľskej sfére. Každoročne prichádza na trh s novými študijnými a učebnými odbormi, ktoré si vyžiadal trh práce. Pre zabezpečenie týchto požiadaviek sa snaží vytvárať adekvátne materiálové, priestorové a personálne podmienky. Potvrdením toho je aj zapojenie sa do rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní, v rámci ktorého sme získali výukový softvér firmy INTYS s.r.o. pre modelovanie programovania na CNC strojoch v sústružení, frézovaní, robotike a technológií obrábania. 18. septembra 2012 sa učitelia strojárskych a drevárskych odborných predmetov zúčastnili školenia o programovaní CNC strojov, aby svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti mohli implementovať do svojich učebných programov v rámci prebiehajúcich školských vzdelávacích programov ale aj v novozavedenom študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.