Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
         

       Dňa 20. októbra 2011 sa v SOŠ obchodu a služieb Humenné uskutočnil Deň otvorených dverí – „PUTOVANIE ZA REMESLOM“, ktorý sa niesol pod odľahčeným názvom „HALLOWEEN PARTY“. Tohto podujatia sa zúčastnilo 320 žiakov z deviatich ZŠ z Humenného a deviatich ZŠ z okolitých obcí. Cieľom tohto dňa bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu či povolaní. Počas tohto dňa mali žiaci, rodičia, riaditelia a výchovní poradcovia možnosť bližšie sa oboznámiť so študijnou náplňou a rôznymi aktivitami jednotlivých odborov, ale hlavne novootvárajúcich, ako programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, obchod a podnikanie, grafik tlačových médií a sociálno – výchovný pracovník. Zaujímavý výber študijných a učebbných odborov v SOŠ prezentovali žiaci v jednotlivých pavilónoch. Ponúkli bohatú škálu aktivít a prezentáciu svojich zručností a schopností. Pri vstupnej bráne všetci obdržali tombolové lístky, vítali ich strapaté a usmiate strigy, ktoré ich celou prehliadkou sprevádzali, zabávali a odpovedali na kladené otázky.

Žiaci v odboroch kozmetik a kozmetička-vizážistka predvádzali praktické ukážky líčenia, masáže tváre, formovania obočia, maľovanie na tvár a trblietavé tetovanie, úpravy a lakovanie nechtov, v odbore kaderník prezentovali farbenie, strihanie, melírovanie, kulmovanie, zapletanie vrkočov, krášlenie vlasov farebnými sprejmi a úpravy vlasov na všetky spoločenské podujatia. Žiaci odborov spoločné stravovanie a hostinský upútali pozornosť slávnostne prestretými tabuľami na rôzne príležitosti, pochúťkami studenej a teplej kuchyne, miešanými nápojmi. Ukázali svoju zručnosť aj pri pôsobivom vyrezávaní ovocia a zeleniny, lúpaní šupky z jabĺk a rôznom skladaní papierových obrúskov. Odbor cukrár sa predviedol sladkými dobrotami, zdobením a vyrezávaním cukroviniek a praktickými ukážkami plnenia cukrárenských výrobkov. V odbore obchod a podnikanie žiakov zaujala najmä práca s peniazmi a ekonomické hry, v ktorých si žiaci overujú svoje schopnosti z marketingu, manažmentu a ekonomiky a usilujú sa v týchto fiktívnych firmách vykázať zisk. Veľmi ich zaujala aj výstavka moderných trendov balenia darčekov. Odbor grafik tlačových médií oboznámil žiakov s prácou grafika, používaním materiálov a uplatnením sa v praxi ako grafik v reklamných marketingových štúdiách, tlačiarňach či polygrafických firmách. Autoopravár-mechanik predvádzal diagnostiku opráv automobilov. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s moderným programovateľným „CNC strojom TRU LASER 1030“, ktorý sa používa na rezanie, grafiku návrhu, reklamnú činnosť a pod. Odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení prazentoval prácu odboru a oboznámil žiakov s uplatnením v praxi ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v strojárskom či automobilovom priemysle.

V odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a stolár žiaci nazreli do kuchyne, kde sa „varí dizajn“a pozreli si video ohýbanie dreva, výrobu ceruziek, hokejok, misiek, jedálenského stola, videli ukážky práce v programe PRO 100 - zariaďovanie interiéru, ukážky práce v programe CADKEY – 2D a 3D – tvorba výkresov, práce dizajnerského krúžku – využitie odpadového papiera a letákov a úspehy žiakov v SOČ. Odbor sociálno-výchovný pracovník zaujal najmä dievčatá. Dozvedeli sa o uplatnení odboru v praxi ako sociálny asistent pre zariadenia sociálnych služieb, a to v domovoch mládeže, krízových centrách a pod.

Zdravý životný štýl prezentovali žiaci v rámci prírodovedných predmetov na konferenci „Žijeme len raz“ – rozhovory o zdraví a kráse. V spolupráci s DIAHENN sa meral tlak, množstvo tuku s glykémia. Vyvrcholením aktivít „Týždňa proti rakovine“ bol „Deň jabĺk“. Tu si žiaci mohli pozrieť výstavku jabĺk prihlásených do súťaže o „naj – jablko“ a „zdravý jablčník“.

Pútavé aktivity pre návštevníkov predviedli aj záujmové krúžky. V krúžku „Nové výtvarné techniky“ sa žiaci predviedli prácou s prírodným materiálom – vyrezávanie tekvíc na Halloween, maľovanie na sklo, na odliatky zo sádry, textil a kameň, oboznámili sa aj so servítkovou technikou. V krúžku „Enkaustika“ sa žiaci oboznámili s novou maliarskou technikou, pri ktorej sa používa roztavený vosk, maľuje sa špeciálnymi vyhrievanými perami alebo enkaustickými žehličkami a videli ako sa vosk nanáša na papier, drevo alebo plátno a vzniká hotový a odolný obraz. Žiaci navštívili aj burzu kníh, kde si za symbolických 0,10 € mohli knihu zakúpiť. V telocvični ich zaujal zdravý pohyb v rytme hip-hopu a zumby a milo prekvapila čokoládová fontána, pri ktorej si pochutili na sladkej čokoláde s ovocím. Občerstvili sa aj príjemným teplým čajom a na záver z každej školy vyhral 1 žiak cenu v tombole.

Prezentácia školy aj napriek nepriaznivému počasiu prebehla úspešne, umožnila rodičom a žiakom nazrieť do života a práce školy a zblízka sa oboznámiť s pracovnými možnosťami a príležitosťami, na ktoré ich synov a dcéry táto škola pripravuje. Hostiteľov milo prekvapila bohatá účasť.

Deň otvorených dverí ukázal, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

PaedDr. Dana Balková
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.