>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PROFIL ŠTUDENTA
Profil študenta:

Absolventi našej školy po ukončení učebného odboru získavajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, po ukončení študijného odboru výučný list a maturitné vysvedčenie. Absolventi tiež získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy, schopnosť pracovať v tíme, získajú praktické myslenie, sebaovládanie, flexibilitu, zodpovednosť za vlastnú prácu, získajú zručnosti a vedomosti, ktoré dokážu priebežne aktualizovať. Získajú zručnosti s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a rozvoj. Zároveň absolventi dokážu tvorivo riešiť problémy a nadobudnú podnikateľské spôsobilosti.

V súčasnosti má škola 321 žiakov v 17 triedach a v 29 odborných skupinách. Žiaci študujú v piatich trojročných učebných odboroch, v troch štvorročných študijných odboroch a v štyroch dvojročných študijných odboroch nadstavbového štúdia.

















DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.