Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

FESTIVAL FOURFEST
                           Dni porozumenia

       V dňoch 9.-10.6.2011 usporiadala Spojená škola v Rimavskej Sobote spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom už štvrtý ročník podujatia FOURFEST- Dni porozumenia. Festivalu krajín V4 sa zúčastnili žiaci odborných škôl zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. V rámci podujatia prebehli súťaže zručností žiakov v odboroch kuchár, čašník, cukrár, barman, someliér, barista, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik.

V divácky veľmi atraktívnych súťažiach kaderníkov a kozmetikov sútažili na tomto podujatí prvýkrat aj žiačky zo Strednej odbornej školy v Humennom. Na FOURFESTE, zameranom na podporu učebných odborov sa im mimoriadne darilo.V kategórii spoločenských účesov na tému "Kráľovna plesu" získala žiačka III.B Lucia Hrešková 2. miesto v súťaži kaderníkov. V súťaži kozmetičiek v kreatívnom líčení na tému "Lady Gaga" získala 1. miesto žiačka III.E Dana Vysočanská.

Festival v Rimavskej Sobote, ktorý popri konfrontácii odborných zručností žiakov pomáhal nadväzovať neformálne vzťahy i priateľstvá medzi mladými ľuďmi, zvýrazňoval partnerstvá škôl a cezhraničnú spoluprácu sa tešil záujmu médií a verejnosti.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.