Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE
          školského roka 2013/2014

Milí žiaci, rodičia, učitelia, naši čitatelia!

Po dvoch krásnych letných mesiacoch Vás opäť vítame na stránke našej strednej školy. Oficiálne sme školský rok 2013/2014 začali slávnostným otvorením na školskom dvore Strednej odbornej školy. Pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková sa svojím príhovorom postarala o srdečné privítanie a všetkých prítomných oboznámila s personálnym obsadením i celkovou organizáciou vyučovania. Vyjadrila presvedčenie, že škola je pripravená na nový školský rok a v rámci edukačného procesu má dostatočnú kapacitu ponúkať svojim žiakom zaujímavé vzdelávacie aktivity, ktoré im pomôžu presadiť sa na trhu práce. V závere zaželala hlavne prvákom veľa úspechov, radosti, energie, elánu na úspešné vstúpenie do nového školského roka.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.