Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Záverečné skúšky 2024

V dňoch 19. – 21.06.2024  žiaci piatich učebných odborov preukazovali svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré nadobudli počas štúdia v našej škole. Záverečná skúška sa v jednotlivých odboroch v školskom roku 2023/2024 konala  podľa jednotných zadaní.

            Téma praktickej časti záverečnej skúšky v učebnom odbore autoopravár – mechanik mala komplexný charakter a bola zameraná na „Servis osobného vozidla – kontrolu svetlometov, diagnostiku motora, opravu brzdového systému, výmenu pneumatiky, výmenu rozvodového remeňa.“ Preverené praktické zručnosti  určite zvýšia šance našich žiakov na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

            V praktickej časti záverečnej skúšky v odbore cukrár  skúšobná komisia overovala úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopnosť využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru vo vyžrebovanej téme. Žiaci vyrábali cukrárske výrobky ako napríklad: laskonky, punčové kocky, karamelové veterníky, kokosové pusinky, tartaletky a mnoho ďalších chutných dezertov.

            Otázkami, ktoré boli zamerané na „Pracovné činnosti spojené s prípravou a podávaním jedál v gastronomickej prevádzke a službách v ubytovacích strediskách“ sa zaoberali žiaci v odbore hostinský. V rámci témy Krstiny – slávnostný obed,  predviedli svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti prípravy jedál a slávnostného stolovania. Ich úlohou bolo zostaviť menu, pripraviť jedlá a slávnostné stolovanie na danú tému.

            V učebnom odbore kaderník žiaci preukazovali úroveň zvládnutia pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s chemickou úpravou a svadobného, plesového alebo extravagantného kokteilového účesu z dlhých vlasov. Naši žiaci predviedli módne strihy a účesy, vhodné na rôzne spoločenské udalosti,  ale aj na bežné nosenie.

V učebnom odbore predavač sa žiaci v  praktickej časti popasovali s témou: „Pracovné činnosti spojené s obsluhou zákazníka  a manipuláciou tovaru v obchodnej prevádzke.“

            Študenti, ktorí úspešne absolvovali praktickú a teoretickú časť záverečných skúšok, si z rúk riaditeľky školy dňa 24. júna 2024 prevzali výučné listy a vysvedčenia o záverečnej skúške. Želáme im veľa šťastia v osobnom a pracovnom živote.                   

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.