Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2024

Dlho očakávaný deň pre našich maturantov bol práve 31. máj 2024. Absolventi si z rúk riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednych učiteľov  prevzali doklady o úspešnom ukončení štúdia na našej škole. Smiech, radosť, úsmevy, ale aj slzy dojatia sa šírili chodbami školy. Žiaci sa  vedeniu školy, učiteľom a  majstrom odbornej výchovy poďakovali  a zároveň sa s nimi  rozlúčili. Dovŕšila sa pekná etapa študentského života na strednej škole, ale život ponúka ďalšiu. Želáme všetkým absolventom na nasledujúcej  ceste veľa úspechov, šťastia, radosti a správne rozhodnutia v budúcom živote.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.