Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

 

Nič nemôžete stratiť, naopak môžete získať: skúsenosť, sebavedomie, výhru.“ 

Táto myšlienka naplnila školské kolo 46.ročníka SOČky 20. februára 2024, v ktorom 7 žiakov študijných a učebných odborov – kozmetička a vizážistka, vlasová kozmetika, cukrár z tried: I.C, II.BC, II.C, III.BC, III.C, II.KV prezentovalo spolu 6 prác v 4 odboroch:

01 Problematika voľného času – 3 práce

06 Zdravotníctvo, farmakológia – 1 práca   

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – 1 práca      

15 Ekonomika a riadenie – 1 práca

Na 1.mieste (v zlatom pásme) sa umiestnili:

Alexandra Glotková I.C – Tanec (odbor 01)

Nikoleta Vargová II.C – Dobrovoľníctvo (odbor 01)

Jana Schleicherová III.C – Piercing (odbor 06)

Veronika Sedláčková II.KV – Kryptomeny (odbor 15)

Cena poroty bola udelená Alexandre Glotkovej z I.C triedy.

 

Podľa hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie žiaci pri prezentácii preukázali výborné vedomosti o danej téme, presvedčivá bola aj ich schopnosť argumentácie a samostatná interpretácia. Práce žiakov boli zaujímavé, veľmi dobre prezentované. Blahoželáme všetkým účastníkom! Potešil diplom, sladká odmena a Žolík – 1 deň študijného voľna.

 

Poďakovanie patrí konzultantom prác Mgr. Puškárovej, Ing. Najpaverovej, Ing. Bártovi, RNDr. HorníkovejMgr. Kolesárovej za ich zanietenosť, neoceniteľnú pomoc a rady svojim žiakom.

Ďakujeme OHK za hodnotenie a ocenenie prác; OZ Škola so srdcom za sladkú odmenu; vedeniu SOŠ za ústretový prístup a všetkým zúčastneným za vytvorenie pozitívnej inšpirujúcej atmosféry.

RNDr. Justína HORNÍKOVÁ, koordinátor SOČ

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.