Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Rozlúčka s tretiakmi 2024

V živote človeka nie sú dôležité veci, ale okamihy. A práve 13. jún 2024 pre tretiakov je a určite bude takou nezabudnuteľnou a neopakovateľnou chvíľou. V spoločenskej miestnosti SOŠ si naši tretiaci uvedomili, ako rýchlo ubehli 3 roky štúdia v učebnom odbore autoopravár – mechanik, kaderník, hostinský, cukrár a predavač. Boli to tri roky, pre niekoho úžasné, kde si mohli dokázať, že ich výber učebného odboru baví a tak získali mnohé vedomosti a praktické zručnosti. Alebo pre iných to mohli byť aj tri roky neskutočného trápenia. „Tým, že tu stojíte“, podľa slov pani riaditeľky RNDr. Oľgy Skysľakovej, „ste dokázali prísť pred cieľovú pásku, ale hlavný výkon je ešte len pred Vami. Učiteľ Vám môže otvoriť dvere, vstúpiť do nich už musí každý sám. Ak veríte vo svoje vlastné schopnosti, dokážete prekonať všetko, čo Vás v živote stretne. V čom spočíva tajomstvo majstrovského diela? Nič na svete nedokáže nahradiť čestnosť a vytrvalosť.“

Na rozlúčkovej slávnosti boli vyzdvihnutí najúspešnejší žiaci, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky a úspešne reprezentovali školu a od OZ Škola so srdcom boli odmenení darčekovou poukážkou.

V závere sa žiaci III.A a III.B poďakovali pani riaditeľke, zástupkyniam, triednym učiteľkám a majstrom odbornej výchovy za ich odbornosť, trpezlivosť, citlivý prístup, ochotu aj usmernenie a popriali im veľa zdravia, šťastia, mnoho osobných i pracovných úspechov a veľa síl a elánu v ich ďalšej pedagogickej práci.

Želáme tretiakom úspešné zvládnutie záverečnej skúšky, aby sa stali plnohodnotnými majstrami svojho remesla.

RNDr. Justína HORNÍKOVÁŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.