Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2024

„Ak chceš dosiahnuť svoje sny, musíš najskôr vedieť, čo s nimi urobíš.“ Paulo Coelho

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorú musí úspešný absolvent našej školy zvládnuť spolu s písomnou a teoretickou časťou, sa konala v dňoch 23. až 25. apríla 2024. Žiaci zo študijného odboru vlasová kozmetika predviedli svoju  zručnosť pri vypracovaní týchto tém: Spoločenské účesy, Svadobné účesy a Pánske strihy. Mnohé z týchto účesov boli inšpiráciou nielen pre budúce nevesty, ale aj pre našich zákazníkov.

Študijný odbor kozmetik sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach, ako napríklad: Klasická nevesta, Nevesta s ľudovými prvkami, Karneval, Ples v opere, Neon make up, Jesenné inšpirácie, Lesná víla a v mnohých iných. Maturanti realizovali svadobné, extravagantné,  večerné, filmové, divadelné a fantazijné líčenie.

Žiaci z odboru spoločné stravovanie preukazovali svoje nadobudnuté odborné kvality formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy na tému: Talianska kuchyňa – raut. Zosúladenie chutí, vôní, tematicky aranžovaná a prestretá slávnostná tabuľa i samotná degustácia boli skutočným gastronomickým zážitkom.

Umenie tvoriť projekty i vlastné prezentačné schopnosti predviedli žiaci v odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. Hlavná časť skúšky bola zameraná na obhajobu vlastného projektu na témy: Technologický postup výroby súčiastky, Podnikateľský plán v oblasti strojárskeho priemyslu, Výroba súčiastky pomocou 3D tlačiarne, Vytvorenie učebnej pomôcky pre odborný predmet. Mladí budúci odborníci dokazovali svoju pripravenosť pre prax v slede viacerých úkonov.

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu realizovali aj žiaci v odbore podnikanie v remeslách a službách. Ich úlohou bolo pripraviť podnikateľský plán vo vybranom odbore.

Vlastné práce maturanti prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Ing. Erika Barlová. Veríme, že žiaci využijú skúsenosti získané pri plnení maturitných úloh vo svojom budúcom živote a naplnia si niektoré zo svojich snov.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.