Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023
Po celoročnej práci nasleduje zaslúžený oddych. Pred najdlhšou prestávkou školského roka sa dňa 30.júna 2023 žiaci a celý pedagogický zbor zišli na nádvorí školy. Riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková zbilancovala školský rok z hľadiska práce žiakov, učiteľov i majstrov odbornej výchovy. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým prítomným za celoročnú prácu a ocenila žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky a odmenila tých žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu na rôznych celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Zhromaždeným zablahoželala k dosiahnutým úspechom a do ďalšej práce vyjadrila želanie, aby prázdniny boli časom, počas ktorého všetci načerpajú dostatok síl, energie a nových nápadov do školského roka 2023/2024.

Mgr. Monika Harvanová

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.