Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Trojtýždňová odborná stáž študentov SOŠ OaS Humenné v Prahe

Študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom absolvovali trojtýždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+ v Českej republike, v hlavnom meste Praha, financovanú zo zdrojov EÚ. V termíne od 22. 04. 2023 do 14. 05. 2023 dvanásť vybraných študentov z troch učebných odborov autoopravár-mechanik, kaderník a hostinský pracovali na pridelených prevádzkach podľa svojho odboru. Pedagogický dozor vykonávali  učitelia Ing. Patrik Bárta a Ing. Jaroslav Beňatinský.

Projekt splnil strategický cieľ, ktorým bolo zavádzanie nových metód vzdelávania pre potreby súčasného trhu práce. Programy projektu poskytujú žiakom aktuálne informácie o moderných trendoch v špičkových gastro zariadeniach, o profesionálnych zariadeniach používaných v automobilovom priemysle a o nových technikách a trendoch pri úprave vlasov.

Žiaci z učebného odboru autoopravár-mechanik vykonávali odbornú stáž v autoservisoch Hoffmann, Auto-pneuservis Písečná a Auto Šroubek, kde získavali nové zručnosti a zdokonaľovali sa v pracovných postupoch pri výmene rozvodov, filtrov, oleja, bŕzd, pri prezúvaní pneumatík, pri demontáži a montáži motorov. Oboznámili sa s diagnostikou, geometriou áut i organizáciou práce v servise.

V kaderníctvach Salon Melidora, Hair Salon No.1 a Kadeřníctví Studio Spirit sa žiačky z učebného odboru kaderník oboznámili so širokou škálou vlasovej kozmetiky, jej aplikáciou, vplyvom a účinkami na vlasy. Spoznali  nové trendy  pri predlžovaní, strihaní, farbení, melírovaní, odfarbovaní, tónovaní a zosvetľovaní vlasov technikou Air Touch. Pri práci nadobudli nové vedomosti a zručnosti v oblasti kozmetických prípravkov a prístrojového vybavenia.

Žiaci z učebného odboru hostinský  pracovali  v  Hoteli Opera a Café & Restaurant Slávia, kde získali vedomosti a zručnosti pri príprave českých špecialít, tradičných jedál a dezertov. Spoznali fungovanie českej gastronómie, získali prehľad o pravidlách a technikách obsluhy.

Okrem odborných vedomostí a zručností si žiaci osvojili prácu v novom kolektíve, získali pocit zodpovednosti a zvýšili si svoju odbornosť. Spoznali inú krajinu, kultúru, zdokonalili  si svoje pracovné návyky a komunikačné schopnosti.

Po ukončení projektu všetci stážisti získali certifikáty a Europassy. Získané dokumenty im umožnia ľahšie sa zamestnať na európskom trhu práce.

V rámci voľného  času pedagogický dozor pripravil pre žiakov rôzne aktivity.  Navštívili viaceré múzeá, navštívili zoologickú a  botanickú záhradu, Aquapark Barrandov a užili si aj plavbu loďou po Vltave. V rámci spoznávania Prahy  videli  jej  najznámejšie kultúrne pamiatky.

Pre všetkých zúčastnených bola účasť na tomto projekte cennou skúsenosťou a nezabudnuteľným zážitkom.

Ing. Jaroslav Beňatinský

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.