Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

„SKVELÉ – INŠPIRUJÚCE – TVORIVÉ“  – Aj  takto by sa dalo opísať školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutočnilo 16. februára 2023.

28 žiakov študijných a učebných odborov – kozmetička a vizážistka, kozmetik; vlasová kozmetika, hostinský, predavač, spoločné stravovanie, technika a prevádzka dopravy (žiaci z tried: I.C, II.B, II.C, II.CS, III.B, III.BP, III.C, IV.C, I.KV, I.KS, II.K) odprezentovalo spolu 21 prác v 9 odboroch:

01 Problematika voľného času – 7 prác

03 Chémia, potravinárstvo – 2 práce

05 Životné prostredie, geografia, geológia – 1 práca

06 Zdravotníctvo, farmakológia – 2 práce            

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – 1 práca  

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – 2 práce

15 Ekonomika a riadenie – 2 práce

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – 3 práce

17 Pedagogika, psychológia, sociológia – 3 práce


45. ročník SOČky bol prehliadkou veľmi zaujímavých, podnetných a rôznorodých prác žiakov pod vedením konzultantov prác – RNDr. Šebákovej, Mgr. Puškárovej, RNDr. Horníkovej, Ing. Hančarovej, Ing. Najpaverovej a Ing. Bártu.

Na 1.mieste sa umiestnili:

Fabián Petro, III.B – Kulturistika a fitness (odbor 01)

Jana Schleicherová II.C – Piercing (odbor 06)

Barbora Čiráková III.B – Pivovar U medveďa (odbor 08)

Sára Nosaľová IV.C, Kristína Sivá I.KV – Význam finančnej gramotnosti v živote študenta (odbor 15)

Na 2.mieste sa umiestnili:

Patrik Haluzický, II.B – KALCIUM (odbor 01)

Klaudia Duffalová, II.C – Kolagén – expert na kĺby, pleť a vlasy (odbor 03)

Richard Machaček, Richard Well, III.BP – Obaly a ich vplyv na životné prostredie (odbor 05)

Zuzana Škutková, I.C – Obočie a jeho úprava (odbor 14)

Dávid Džovan, II.K – Folklórny súbor Šiňava (odbor 16)

Dávid Sciranka, Rastislav Janovčík, Adam Reby, III.B – Výhody a nevýhody hrania online hier(odbor 17)

 

Podľa hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie to bol úspešný jubilejný ročník prehliadky žiackych prác, pri prezentácii ktorých súťažiaci preukázali výborné vedomosti o danej téme, presvedčivá bola aj schopnosť argumentácie a samostatná interpretácia.

Práce boli inšpirujúce, veľmi dobre spracované a odprezentované. Blahoželáme všetkým účastníkom! Potešila sladká odmena (z OZ Škola so srdcom) a Žolík – 1 deň študijného voľna. Na konci školského roka súťažiacich čaká spoločný jednodňový výlet. Poďakovanie patrí odbornej hodnotiacej komisii, vedeniu školy a všetkým zúčastneným, že vytvorili pozitívnu inšpirujúcu atmosféru.

„ Tajomstvo úspechu spočíva v tom, že obyčajné veci robíme neobyčajne dobre.“

 

Koordinátor SOČ

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.