Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Rozlúčka s maturantmi 2023

Posledný zvonček na našej škole zazvonil žiakom končiaceho maturitného ročníka 19. mája 2023. Rozlúčka sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti školy, kde pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková zhodnotila prácu žiakov počas celého štúdia. Zároveň ocenila žiakov, ktorí dosiahli výborný prospech a reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach. Všetkých maturantov povzbudila do prípravy na maturitné skúšky. Triedni učitelia zbilancovali prácu svojich žiakov. Študenti im svoje pocity vyjadrili kyticami vďaky.  Všetkým žiakom želáme, aby pri zelenom stole zúročili prácu za celé štúdium a aby maturita bola úspešným krokom do novej etapy ich života.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.