Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2023

V dňoch 18. až 20. apríla 2023 sa konala v piatich študijných odboroch praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorú musí úspešný absolvent našej školy zvládnuť spolu s písomnou a teoretickou časťou.

Nadobudnuté zručnosti a kreativitu predviedli žiaci zo študijného odboru vlasová kozmetika. Témou ich maturitných úloh boli Spoločenské účesy, Svadobné účesy a Pánske strihy. Mnohé z týchto účesov boli inšpiráciou nielen pre budúce nevesty, ale aj pre našich zákazníkov.

Študijný odbor kozmetička a vizážistka sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach, ako napríklad: Gotická nevesta, Nevesta na ľudovú nôtu, Karneval, Plastické dievča, Ples v opere, Ľadové kráľovstvo, Kráľovná Alžbeta, Jeseň na tvári a v mnohých iných. Maturanti realizovali svadobné, extravagantné,  večerné, filmové, divadelné a fantazijné líčenie.

Žiaci z odboru spoločné stravovanie preukazovali svoje nadobudnuté odborné kvality formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy na tému: Svadba – slávnostné stolovanie formou recepcie. Zosúladenie chutí, vôní, tematicky aranžovaná a prestretá slávnostná tabuľa i samotná degustácia boli skutočným gastronomickým zážitkom. Spolu s neodolateľným „Candy barom“ a ponúkanými „Miešanými nápojmi“ tvorili súčasť inšpiratívnej svadobnej hostiny a zároveň boli bez pochýb skvelým znakom zvládnutia stredoškolského štúdia.

Umenie tvoriť projekty i vlastné prezentačné schopnosti predviedli žiaci v odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. Hlavná časť skúšky bola zameraná na obhajobu vlastného projektu na témy: Technologický postup výroby súčiastky, Podnikateľský plán v oblasti strojárskeho priemyslu, Výroba súčiastky pomocou 3D tlačiarne, Vytvorenie učebnej pomôcky pre odborný predmet. Mladí budúci odborníci dokazovali svoju pripravenosť pre prax v slede viacerých úkonov.

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu realizovali aj v odbore podnikanie v remeslách a službách. Ich úlohou bolo pripraviť podnikateľský plán vo vybranom odbore.

Vlastné práce žiaci prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Anna Baľaková. Veríme, že maturanti využijú skúsenosti získané pri plnení maturitných úloh vo svojom budúcom živote a naplnia si niektoré zo svojich snov.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.