Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Pohľady do minulosti

Dňa 18. 9. 2023 žiaci zo SOŠ obchodu a služieb Humenné  v rámci projektu „Pohľady do minulosti“ zrealizovali exkurziu zameranú na poznanie  histórie mesta Levoča s finančnou  podporou mesta Humenné v zastúpení PhDr., Ing. M. Merička.

Prvou zastávkou bola Levočská radnica, kde sa žiaci  dozvedeli zaujímavosti  zo  života Levočskej bielej panej, oboznámili sa so systémom  opevnení a bášt, s klietkou hanby a jej významom, s richtársku aj notárskou  miestnosťou, ako aj s rôznymi historickými dokumentmi. Ich ďalšie kroky viedli na  miesto,  kde žil a tvoril Majster Pavol, ktorý je autorom najväčšieho gotického oltára v Bazilike sv. Jakuba. Expozícia je venovaná životu a dielu jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi. Vo forme faksimile dokumentuje jeho najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch takmer celého Slovenska. Fotografický a faktografický materiál približuje majstrove životné osudy. Návštevníci si mali možnosť  zblízka prezrieť slávnu „Poslednú večeru“ z najvyššieho gotického oltára na svete – hlavný oltár Chrámu sv. Jakuba v Levoči, ale aj plastiky z oltára „Narodenia“ či z oltára sv. Jánov a mnoho ďalších zaujímavých diel.

Poznávanie zakončili návštevou kláštora minoritov, kde sa odohrával život stredovekých mníchov. Išlo o jednu z najzachovalejších gotických monastických stavieb. Videli aj  krížovú chodbu a zachovalé nástenné maľby. Zároveň bola v kláštore sprístupnená výstava darov pápežov Slovensku. Boli v nej vystavené jedinečné umelecké diela, ktoré darovali pápeži pri návšteve Slovenska predstaviteľom štátu a cirkevným inštitúciám.

Žiaci si z exkurzie  odniesli množstvo informácií, historických faktov a nezabudnuteľných spomienok.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.