Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Náročný maturitný týždeň priniesol svoje ovocie 2. júna 2023. Spokojní absol-venti si prebrali maturitné vysvedčenie z rúk riaditeľky školy a triednej učiteľ-ky. Doklad o vzdelaní svedčí o ich odbornosti a získaných vedomostiach a zručnostiach. Pocity radosti sa pri rozlúčke striedali s nostalgickými spomien-kami. Veríme, že všetkým žiakom sa splnil ich sen a po kvalitnej odbornej prí-prave získajú uplatnenie práve v tom, čo ich baví. Želáme im veľa osobných, pracovných, či študijných úspechov a správne rozhodnutia.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.