Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Webináre Matrix pre kaderníčky

V rámci projektu Matrix Start značky profesionálnej kaderníckej kozmetiky Matrix sme boli pozvaní na špecializované online webináre určené pre študentov odboru kaderník. Špičkoví technológovia si pre žiakov  SOŠ pripravili aktuálne atraktívne techniky a témy v oblasti kaderníctva určené pre ich vlastný profesionálny rozvoj.

Dňa 19.01.2023 študenti učebného odboru kaderník z 1.AS a 3. AS triedy absolvovali prvý webinár zameraný na tému  Základy strihu. V ňom sa dozvedeli nielen o histórii strihu, využití geometrie v praxi, správnych návykoch pri držaní nožníc a postoji pri práci, ale aj o rozdelení strihu, zásadách pri strihaní a iných zaujímavostiach, potrebných pri výkone tohto krásneho povolania.

Žiaci tried 2.AS z učebného odboru kaderník  a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika I.KV dňa 23.01.2023 absolvovali webinár zameraný na tému Zosvetľovacie techniky.  Počas školenia  im technologičky predstavili radu zosvetľovacích produktov profesionálnej úrovne, ich použitie v praxi, podrobnú analýzu ich pôsobenia a reakcií v praxi a technologické postupy, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri svojej práci.

V závere webinárov sa vždy otvárala diskusia, kde bola možnosť klásť školiteľom otázky a diskutovať na danú tému.

Sme radi, že máme možnosť využiť aj takúto online formu vzdelávania priamo v našom kaderníckom salóne v rámci odborného výcviku a odbornej praxe.

Bc. Helena Leličová

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.