Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE STUŽIEK triede študijného odboru kozmetik IV.C


V piatok 24. novembra 2023 odovzdala zelené stužky žiačkam IV.C triedy v slávnostnej sieni v Humenskom kaštieli ich triedna učiteľka RNDr. E. Šebáková za prítomnosti vedenia školy a majsterky odbornej výchovy.
Po odovzdaní stužiek riaditeľka SOŠ OaS RNDr. O. Skysľaková vo svojom príhovore ocenila tvorivú prácu žiakov, pri ktorej ukázali šikovnosť a nadanie, poďakovala žiačkam za reprezentáciu školy na kozmetických súťažiach a pripomenula im dôslednú prípravu na blížiace sa maturitné skúšky. Žiačkam sa vrúcnym príhovorom prihovorila aj zástupkyňa mesta Mgr., Mgr. L. Hoptová, PhD.
Za triedu sa vedeniu školy, svojim učiteľom a majstrom odbornej výchovy poďakovala krásnym príhovorom žiačka Hana Buriková.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.