Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE STUŽIEK


„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov.

V piatok 1.12.2023 našim tretiakom z III.A a III.B ich triedne učiteľky RNDr. J. Horníková a Ing. Viera Najpaverová slávnostne odovzdali "zelené stužky" v spoločenskej miestnosti za prítomnosti vedenia školy a majstrov odbornej výchovy.
 Program otvorila básňou Veronika Kačmárová. 

Po odovzdaní stužiek, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb RNDr. Oľga Skysľaková, vo svojom príhovore ocenila tvorivú prácu žiakov, pri ktorej ukázali šikovnosť, nadanie a reprezentovali školu na rôznych súťažiach. V tento výnimočný deň zdôraznila myšlienku: „Človek má veľmi dobrý pocit, keď vie kam patrí, kto za ním stojí o koho sa môže oprieť“ a vyzvala žiakov, aby zodpovedne pristúpili k príprave na blížiace sa záverečné skúšky. Žiakom popriala, aby mali veľa dobrých nápadov a stretli v živote i v práci serióznych, usmiatych a spoľahlivých ľudí, s ktorými prežijú hodnotný súkromný i pracovný život. 

Triedne učiteľky spomínali na množstvo aktivít, ktoré žiaci počas štúdia zrealizovali. 

Za všetkých tretiakov sa vedeniu školy, svojim učiteľom a majstrom odbornej výchovy poďakovali
žiačky Viktória Sandra Telváková a Diana Klimentová.
 

Po odovzdávaní stužiek prišiel na rad slávnostný obed. Dobrá nálada a zábava, o ktorú sa postarali všetci zúčastnení, vládla celé popoludnie. Maturantom na tento deň zostanú pekné spomienky.

 Človek má veľmi dobrý pocit, keď vie kam patrí, kto za ním stojí o koho sa môže oprieť. Pani riaditeľka ocenila tvorivú prácu žiakov, pri ktorej ukázali šikovnosť, nadanie, pri reprezentácii školy na rôznych súťažiach. Tento deň je výnimočný a budú naň spomínať veľmi dlho (významný). Dôležité je, že napriek problémom sa dopracovali do 3.ročníka. Prevzali si od svojich tr.uč. zelené stužky   nádeje. V priebehu troch rokov ste vytvorili silné triedne kolektívy, spolu ste prežívali radosti i starosti, 

Dnešný slávnostný deň si užite, pochváľte sa... aby zodpovedne pristúpili k príprave na blížiace sa záverečné skúšky. 

Bezstarostná etapa života sa po ZS končí. Čaká vás niečo nové, nepoznané, ..nikdy sa nevzdávajte svojich snov a choďte za nimi bez obáv. Nemusí byť každý úspešný, ale mal by byť predovšetkým šťastný a robiť to, čo vám prináša radosť. Váš nový život je otvorená prezentácia, na ktorej začnite od zajtra pracovať, ktorú nestiahnete z internetu, ale ktorej jednotlivé slaidy budete vytvárať vy sami. Prajem vám, aby ste mali veľa dobrých nápadov, a stretli v živote i v práci serióznych, usmiatych a spoľahlivých ľudí, s ktorými prežijete hodnotný súkromný i pracovný život. 

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.