Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Trojtýždňová stáž žiakov SOŠ OaS Humenné v poľskom meste Vroclav

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Humennom sa opäť zapojila do projektu Erasmus+ „Tvorivosť a odbornosť - naša lepšia budúcnosť“, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ. V rámci tohto projektu, v termíne od 1. do 23. mája 2022, dvanásť študentov absolvovalo 3-týždňovú odbornú stáž vo štvrtom najväčšom meste Poľska – Vroclave, v sprievode učiteľov PhDr. Zuzany Kudzejovej a Mgr. Stanislava Gajdoša.

Projekt Erasmus+ podporuje mobilitu študentov, aby mohli získať praktické pracovné skúsenosti v zahraničí. Vybraní študenti z učebných odborov autoopravár, cukrár, kaderník a študijného odboru kozmetik počas pobytu vo Vroclave pracovali v 5 prevádzkach podľa svojho odboru. Autoopravári v autoservise Opel - MM Cars Wroclaw získavali nové zručnosti a zdokonaľovali sa v pracovných postupoch. Pracovali na výmene rozvodov, filtrov, oleja, bŕzd, prezúvali pneumatiky, demontovali a montovali motory. Oboznamovali sa s diagnostikou, geometriou áut i organizáciou práce v servise. Žiaci z učebného odboru cukrár v prevádzke Cukiernia Carolin & Simon pripravovali poľské špeciality, cukrovinky a dezerty. Spoznávali nové metódy a trendy v cukrárstve, porovnávali a osvojovali si spôsoby prípravy dezertov, gastronomické pravidlá, funkcie a konštrukcie cukrárskych strojov. V kaderníctve Cafe Le Miracle sa žiačky z učebného odboru kaderník oboznamovali so širokou škálou vlasovej kozmetiky, jej aplikáciou, vplyvom a účinkami na vlasy. Poznávali nové trendy  pri predlžovaní vlasov, pri strihaní, farbení, melírovaní, odfarbovaní, tónovaní a zosvetľovaní vlasov. V dvoch prevádzkach, Cafe Le Miracle a Beauty Project pracovali žiačky zo študijného odboru kozmetik. Pri práci nadobúdali nové vedomosti a zručnosti v oblasti kozmetických prípravkov a prístrojového vybavenia. Porovnávali postupy pri kompletnom ošetrovaní pleti a spoznávali nové druhy masáží.

Po úspešnom absolvovaní odbornej stáže bol každému študentovi udelený certifikát – Europass – európsky pas zručností, ktorý im umožní ľahšie sa zamestnať na európskom trhu práce. Cieľom stáže vo Vroclave bolo získať nové pracovné skúsenosti a rozvíjať svoje profesionálne zručnosti. Bola to zároveň príležitosť naučiť sa samostatnosti, spoznať kultúru a život v približne miliónovej metropole Dolnosliezskeho vojvodstva a zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Pre všetkých zúčastnených bola účasť na tomto projekte nezabudnuteľný zážitok a cenná skúsenosť.

PhDr. Zuzana KudzejováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.