Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Najočakávanejšie školské prázdniny sú tu a  pred najdlhšou prestávkou školského roka sa žiaci a celý pedagogický zbor zišli na nádvorí školy.

Pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková vo svojom príhovore poďakovala všetkým prítomným za celoročnú prácu a  ocenila žiakov, ktorí dosiahli  vynikajúce študijné výsledky a odmenila tých žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu na rôznych celoslovenských  a medzinárodných súťažiach. Všetkým pedagógom, žiakom a zamestnancom školy prajeme všetko len to najlepšie, zaslúžený oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Už teraz sa tešíme na začiatok školského roka a želáme si, aby bol popretkávaný čo najväčším množstvom dobrých, veselých a obohacujúcich zážitkov.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.