Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

 

„Úspech nie je len o tom, čo dosiahneme vo svojom živote, ale aj o tom, k čomu inšpirujeme ostatných.“

Dňa 1.marca 2022 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom prezentovalo 22 žiakov študijných odborov I.C, II.C, III.C, IV.C – kozmetik, kozmetička a vizážistka; I.K, II.KS – spoločné stravovanie; I.LS, II.K – vlasová kozmetika 14 prác v 6 odboroch:

01 Problematika voľného času – 3 práce

                02 Matematika, fyzika – 1 práca                              

03 Chémia, potravinárstvo – 1 práca      

                08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – 2 práce  

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – 4 práce

                17 Pedagogika, psychológia, sociológia – 3 práce

44.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti bol prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností  a talentu žiakov pod vedením konzultantov prác – RNDr. Šebákovej, Mgr. Puškárovej a RNDr. Horníkovej.

Na 1.mieste sa umiestnili:

Alžbeta Balgová, II.K – Moderná výšivka s kúskom histórie (odbor 01)

Michaela Hricová II.KS – Putovanie za dobrým jedlom (odbor 08)

Diana Dzurková, Adela Raganová IV.C – Aromaterapia – alternatívna liečba tela a duše (odbor 14)

Laura Jenčíková, Zdenka Ričalková II.K – Vplyv dištančného vzdelávania na žiakov (odbor 17)

 

Na 2.mieste sa umiestnili:

Timea Prislupčáková, I.C – Rýchlosti v prírode a v technike (odbor 02)

Viktória Jevčičová, Zuzana Čopíková, IV.C – Sociálna dilema (odbor 17)

Vanesa Baranská, Hana Buriková, II.C – Mentálna anorexia a bulímia (odbor 17)

 

Na 3.mieste sa umiestnili:

Ema Macková, I.K – Ručné práce (odbor 01)

Adriána Burdová, Anna Gajovská, I.K – Víno (odbor 08)

Natália Kapraľová, Daniela Rohunová, III.C – Bielenie pleti, pigmentové škvrny (odbor 14)

 

Práce boli zaujímavé, podnetné, veľmi dobre spracované a odprezentované. Blahoželáme. Žiakov potešila sladká odmena (za OZ Škola so srdcom) a Žolík – 1 deň študijného voľna.

Poďakovanie patrí odbornej hodnotiacej komisii, vedeniu školy a všetkým zúčastneným, že vytvorili inšpirujúcu atmosféru.

Koordinátor SOČŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.