Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ STUŽKOVANIE

V piatok 04.11.2022 sa v Humenskom kaštieli uskutočnilo slávnostné odovzdávanie zelených stužiek žiakom IV.C, II.K, II.L a II.Ls triedy SOŠ OaS v Humennom.

Všetkých prítomných privítala príhovorom poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Humenné RNDr. Mária Cehelská.  Slávnostným príhovorom sa k maturantom prihovorila aj riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková, ktorá v príhovore poďakovala jednotlivcom za ich úspešné reprezentovanie školy a všetkých povzbudila k ďalším študijným úspechom. Každému žiakovi bola pripnutá zelená stužka, ako symbol vstupu do dospelosti. Stužky pripínali svojim žiakom triedne učiteľky Mgr. Petra Majoroššiová, Mgr. Miriam Jenčová a Ing. Anna Hančarová.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.