Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2022 (PČOZ MS)

                        „Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie“ Aristoteles

 V dňoch  27. až 29. apríla 2022 sa konala v piatich študijných odboroch praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Nadobudnuté zručnosti a kreativitu predviedli žiaci zo študijného odboru vlasová kozmetika. Témou boli svadobné, spoločenské, súťažné a fantazijné  účesy. Mnohé z týchto účesov boli  inšpiráciou pre všetky budúce vyvolené.

Študijný odbor kozmetik sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach, ako napríklad: Nevesta s prvkami folklóru, Karneval v Rio de Janeiro, Stužková, Snehová kráľovná, Malá morská víla, Jesenné inšpirácie, Kvetinová kráska a v mnohých iných, kde maturanti realizovali svadobné, extravagantné,  večerné, filmové, divadelné a fantazijné líčenie.

Žiaci z odboru spoločné stravovanie preukazovali svoje nadobudnuté odborné kvality formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy na tému: Slávnostný obed. Pripravené stolovanie, prezentácia jedál a degustácia si vynútili mimoriadnu pozornosť. Celkový dojem, zosúladenie chutí a skvelá vôňa boli neodolateľné pre všetkých členov predmetovej maturitnej komisie.

Umenie tvoriť projekty i vlastné prezentačné schopnosti predviedli žiaci v odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. Hlavná časť skúšky bola zameraná na obhajobu projektov na tému: Technologický postup výroby súčiastky. Mladí budúci odborníci dokazovali svoju pripravenosť pre prax v slede viacerých úkonov. Ich úlohou bolo navrhnúť súčiastku a nakresliť výrobný výkres, popísať vlastnosti materiálu, navrhnúť postupnosť operácií pri výrobe súčiastky, analyzovať ekonomické zhodnotenie výroby súčiastky, zrealizovať výrobok a  odprezentovať projekt.

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu si zvolili aj v odbore podnikanie v remeslách a službách. Ich úlohou bolo pripraviť podnikateľské plány vo vybranom odbore. Napríklad v gastrosektore, poľnohospodárstve, kvetinárstve a v ďalších iných odboroch.

Žiaci práce prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie  Ing. Erika Barlová.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.