Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Dňa 05.09.2022 sme tradične slávnostne otvorili školský rok 2022/2023. V areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom sa na prvom stretnutí v novom školskom roku zišli všetci žiaci a zamestnanci školy. Všetkých prítomných privítala pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková. Vo svojom príhovore pozdravila začínajúcich stredoškolákov, pre ktorých je tento školský rok prvým. Pripomenula dôležitosť odbornej prípravy na našom type školy s uplatnením vlastnej kreativity žiakov. Všetkým zaželala veľa zdravia, úspechov, chuti do učenia a mnoho síl do ďalších mesiacov náročnej práce, ktorá približuje človeka k šťastnej budúcnosti.  Naša škola – ŠKOLA SO SRDCOM sa snaží byť miestom, kde sa všetci budú cítiť dobre, slobodne a tvorivo a kde môže každý rozvíjať svoje talenty a schopnosti. Veríme, že tento školský rok bude  pre žiakov a zamestnancov školy pokojný a na konci školského roka si budeme môcť povedať, že bol  aj úspešný.       

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.