Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Oddychová zóna pre našich žiakov

Školský parlament sa pod vedením koordinátorky Mgr. Vladislavy Puškárovej zapojil do grantovej výzvy „Zlepšime to 2022“, ktorú každoročne vyhlasuje Rada mládeže Prešovského kraja a Prešovský samosprávny kraj. Cieľom projektu bolo pre žiakov našej školy vytvoriť oddychovú zónu, kde si budú môcť počas prestávok oddýchnuť a načerpať pozitívnu energiu. Zároveň je to priestor na stretávanie školského parlamentu, a taktiež priestor, kde by mohlo prebiehať netradičné inovatívne vyučovanie. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov školy a Občianskeho združenia pri SOŠ OaS – Škola so srdcom. Veľká vďaka patrí pánu Michalovi Štofíkovi, ktorý nám poskytol materiál na výrobu paletového sedenia. Chceme sa poďakovať aj všetkým žiakom, majstrom odbornej výchovy, nepedagogickým pracovníkom a učiteľom, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu a prispeli svojou šikovnosťou a usilovnosťou k vytvoreniu oddychovej zóny.

Mgr. Vladislava PuškárováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.