Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Deň riaditeľky SOŠ OaS

Stalo sa už zvykom, že na konci školského roka organizuje školský parlament, Deň riaditeľky školy a po dvoch rokoch nepriaznivej epidemiologickej situácii sa nám to konečne podarilo aj tento rok. Dňa 27. júna školský parlament pod vedením Mgr. Vladislavy Puškárovej v spolupráci s niektorými vyučujúcimi zorganizoval zábavno-športové a vedomostné dopoludnie. Žiaci jednotlivých tried súťažili so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami o cenu riaditeľky školy a iné sladké odmeny. Pre jednotlivé triedy bolo pripravených 9 stanovíšť, v ktorých sme preverili športové a logické zručnosti a vedomostné zručnosti z oblasti slovenčiny, angličtiny a geografie. Svoju bojovnosť ukázali nielen žiaci, ale aj učitelia a majstri, ktorí sa nebáli a zapojili sa do súťaženia s rovnakou bojovnosťou ako žiaci. Pred vyhlásením výsledkov vystúpili žiačky II.AS (odbor kaderník) s krátkym kultúrnym programom. Po spočítaní bodov sa na prvom mieste umiestnila a cenu riaditeľky školy získala trieda III.C (kozmetička a vizážistka), na druhom mieste sa umiestnila trieda I.A, I.AS (autoopravár –mechanik a kaderník) a na treťom mieste sa umiestnila trieda I.K (spoločné stravovanie). Víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Dňa riaditeľky.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.