Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2021

Druhý september 2021 bol dňom, kedy sa začal školský rok pre všetkých študentov. Žiaci tried prvého ročníka spoznávali svojich učiteľov, majstrov odbornej výchovy a zoznamovali sa s novými spolužiakmi. Starší žiaci prejavili radosť zo spoločného stretnutia.  Riaditeľka školy sa prihovorila žiakom i zamestnancom školy a zaželala im úspešný školský rok, veľa zdravia, chuti do učenia a len tie najlepšie hodnotenia, za ktorými budú bohaté vedomosti a zručnosti. Keďže naďalej platia isté obmedzenia a zmeny, je potrebné, aby sme boli disciplinovaní a zhovievaví. Tieto opatrenia sa môžu podľa situácie meniť, preto je dôležité sledovať média, webové sídlo školy a dodržiavať bezpečnostné pokyny. Buďme ohľaduplní a spoločnými silami dokážeme zvládnuť aj náročné situácie.

Mgr. Monika Harvanová
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.